SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wszechstronna pomoc rodzinom
Minister Elżbieta Rafalska zwróciła się do władz gmin o udzielenie wszechstronnej pomocy rodzinom, które poniosły różnego rodzaju straty na skutek nawałnic.

Zaapelowała także o informowanie rodzin o terminach składania wniosków o świadczenia wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy i konieczności złożenia wniosku na kolejny okres.

- " Z uwagi na szereg problemów rodzin, których dotknęły skutki niedawnych nawałnic na obszarze Polski, ponownie zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie wszechstronnej pomocy rodzinom, które poniosły różnego rodzaju straty na skutek panującego wówczas żywiołu. W szczególności zwracam się z uprzejmą prośbą aby w kontaktach pracowników socjalnych z rodzinami ubiegającymi się o pomoc lub otrzymującymi już pomoc socjalną, informować rodziny o terminach składania wniosków o świadczenia wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy i konieczności złożenia wniosku na kolejny okres" - apeluje Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Szefowa resortu rodziny zwróciła się do władz samorządowych z prośbą o organizowanie także mobilnych punktów przyjmowania wniosków o świadczenia dla rodzin.

- "Aby dotrzeć do jak największej liczby rodzin, które nie zawsze mają możliwość osobistego złożenia wniosku, zwracam się z uprzejmą prośbą o organizowanie także mobilnych punktów przyjmowania wniosków o świadczenia" - napisała w liście minister Rafalska.

Przypomniała także, że ustawowe terminy rozpatrywania wniosków i dokonywania wypłat przyznanych na nowy okres świadczeń są terminami maksymalnymi.

- "Jak najbardziej możliwe jest i wskazane aby w szczególności w przypadku rodzin dotkniętych tragicznymi w skutkach nawałnicami, złożone wnioski było rozpatrywane jak najszybciej, tak aby wypłata przyznanych świadczeń odbywała się na bieżąco także w pierwszych miesiącach kolejnego okresu świadczeniowego/zasiłkowego" - podkreśliła minister rodziny.

Data dodania artykułu: 2017-08-24
Autor artykułu: Pomorski UW
stat4u