SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Spotkanie ministra Krzysztofa Szczerskiego z senatorem Ronem Johnsonem
W poniedziałek 28 sierpnia Szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Szczerski spotkał się z republikańskim senatorem ze stanu Wisconsin Ronem Johnsonem.

Senator Johnson jest przewodniczącym podkomisji ds. Europy i Współpracy w Dziedzinie Bezpieczeństwa działającej w ramach senackiej Komisji Stosunków Zagranicznych oraz przewodniczącym senackiej Komisji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Spraw Rządowych.

Rozmowa dotyczyła relacji polsko-amerykańskich w szczególności kwestii wiz, współpracy w zakresie bezpieczeństwa oraz sytuacji politycznej w obu krajach.

W rozmowie senator Johnson przypomniał znaczenie wizyty Prezydenta Trumpa w Warszawie i przeprowadzonych wówczas rozmów podkreślając przy tym wagę jaką Amerykanie przywiązują do sprawy bezpieczeństwa i współpracy ekonomicznej między USA, Polską i krajami Trójmorza.

Data dodania artykułu: 2017-08-29
Autor artykułu: prezydent.pl
stat4u