SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,W Nowej Cerkwi i Parchowie – pomoc poszkodowanym w nawałnicach
Dziękuję pracownikom szkoły, psychologom, mieszkańcom, strażakom i pomorskiemu kuratorowi oświaty za natychmiastową pomoc poszkodowanym – powiedziała minister Anna Zalewska na briefingu w Nowej Cerkwi.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska odwiedziła dziś, 28 sierpnia br. Zespół Szkół w Nowej Cerkwi. Spotkała się tam z wolontariuszami, dyrekcją, pracownikami szkoły i przedstawicielami władz gminy Chojnice.

Pracownicy szkoły pomagali harcerzom z obozu w Suszku poszkodowanym w sierpniowej nawałnicy. Jako pierwsi dotarli na miejsce obozu, sprowadzili pomoc lekarską, przenosili rannych harcerzy, pomagali służbom dotrzeć na miejsce. Od tamtych dramatycznych chwil szkoła w Nowej Cerkwi stała się miejscem rozdzielania pomocy i punktem zbiórki darów dla poszkodowanych oraz służb porządkujących teren po nawałnicy. Minister edukacji zwracając się do wolontariuszy zapewniła, że żaden uczeń i żadna szkoła nie zostanie bez pomocy.

– Dziękuję Państwu za okazaną pomoc. Nie ma słów, które wyraziłyby moją wdzięczność. Szczególnie dziękuję nauczycielom tej szkoły, a także wszystkim mieszkańcom – powiedziała minister Anna Zalewska.

Ministerstwo edukacji przekazało przybory szkolne najbardziej potrzebującym uczniom ze szkoły w Nowej Cerkwi. Każdy uczeń z rodziny poszkodowanej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w szczególności dotkniętych w ostatnich dniach nawałnicami, otrzyma zasiłek. Dzieci mogą korzystać z wyjazdów, zajęć terapeutyczno-edukacyjnych, opiekuńczych. Rząd przeznaczył na pomoc 5 mln zł. Minister Anna Zalewska zadeklarowała, że jeśli zapotrzebowanie na środki będzie większe, program zostanie uzupełniony o dodatkowe pieniądze.

Wsparcie z MEN dostaną również samorządy. W budżecie są zabezpieczone środki (w rezerwie 0,4%) na wsparcie w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego. Aby otrzymać taką dotację samorząd musi złożyć wniosek najpóźniej 40 dni od wystąpienia zdarzenia lub po zakończeniu procedury odszkodowawczej, jednak nie później niż do 13 października 2017 r.

Przypomnijmy, że w wyniku nawałnic, jakie 11 i 12 sierpnia br. przeszły nad Polską, uszkodzonych zostało prawie 190 obiektów, w tym: 160 obiektów szkolnych; 25 przedszkoli i 4 placówki oświatowe. Największe straty dotyczyły województw: wielkopolskiego (łącznie 59 obiektów), pomorskiego (53 obiekty), kujawsko-pomorskiego (32 obiekty). Uszkodzeniu uległy nie tylko budynki, ale także boiska, ogrodzenia, tereny wokół szkół i przedszkoli. Ponadto w wyniku wyładowań atmosferycznych zniszczone zostały również centrale telefoniczne, instalacje komputerowe, systemy alarmowe. Szkoły zgłaszały także problemy z dostępem do internetu.

W większości szkół zajęcia rozpoczną się planowo w poniedziałek, 4 września. Wiadomo już, że przesunięcie zajęć, o co najmniej tydzień nastąpi w 4 szkołach w województwie kujawsko-pomorskim.

Pomorski Kurator Oświaty Monika Kończyk przypomniała, że już kilkanaście dni temu zwróciła się do dyrektorów szkół z Pomorza z apelem o uruchomienie akcji „Szkoła szkole”.

– Chcemy, aby dyrektor szkoły, która ucierpiała w wyniku nawałnic zgłaszał swoje potrzeby dotyczące konkretnej pomocy. Inne szkoły będą wtedy taką pomoc oferować. Zajmiemy się koordynacją tego przedsięwzięcia, będziemy kontaktować szkoły ze sobą – powiedziała Monika Kończyk.

Minister Anna Zalewska odwiedziła też Zespół Szkół w Gminie Parchowo, gdzie spotkała się z władzami gminy, dyrekcją szkoły, strażakami. W wyniku nawałnic uszkodzony został bus do przewozu dzieci, w tym uczniów z niepełnosprawnościami.

Data dodania artykułu: 2017-08-30
Autor artykułu: mat. prasowe MEN
stat4u