SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich na 2014 rok w Poznaniu
Zapraszamy do składania projektów programów prozdrowotnych lub proekologicznych,, w ramach konkursu "Granty 2014" ogłoszonego przez Zarząd Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.
Poznań, jak co roku, w ramach przynależności do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, informuje o konkursie, w którym mogą wziąć udział: miasta i gminy - członkowie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, jednostki organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku.

Podstawą przyznania grantu jest zgłoszenie programu o tematyce prozdrowotnej lub proekologicznej, który częściowo finansowany będzie ze środków własnych lub z innych źródeł. W tym roku tematami, w ramach których można ubiegać się o przyznanie dofinansowania, są:

Dbamy o środowisko wokół nas Zdrowa i aktywna rodzina W Poznaniu wnioski należy przesłać do 11 kwietnia 2014 r.

Szczegółowe informacje o konkursie w portalu Pozarządowy Poznań

Więcej wiadomości z Poznania na:www.poznan.pl

Data dodania artykułu: 2014-04-05
Autor artykułu: źródło- www.poznan.pl
stat4u