SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Mija 37 lat od podpisania „Porozumienia Jastrzębskiego”
„Z ogromną dumą przywołujemy to dziejowe zwycięstwo, wpisane w wolnościową, niepodległościową tradycję naszego narodu. Jednym z głównych współtwórców tego zwycięstwa jest Śląsk, który wielokrotnie w swojej historii walczył w obronie zagrożonej polskości i ponosił ofiary dla idei niepodległej Rzeczypospolitej; który zawsze był i pozostaje ostoją tradycyjnych wartości, pielęgnując etos pracy, porządku i międzyludzkiej wspólnoty. Właśnie dlatego odrzucał niegodziwość, kłamstwo, nieposzanowanie ludzkiego wysiłku i ekonomiczne marnotrawstwo" - napisał prezydent RP Andrzej Duda w liście do uczestników obchodów 37. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. W rocznicowych uroczystościach w Jastrzębiu-Zdroju wziął dziś udział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek

Prezydent Andrzej Duda ocenił, że „Porozumienie Jastrzębskie to jeden z kamieni milowych na drodze historycznych przemian". W liście odczytanym przez doradcę Agnieszkę Lenartowicz-Łysik prezydent RP podkreślił, że „ideały Solidarności są ciągle aktualne i inspirujące” i „że tak jak przed laty Śląsk wpłynął na bieg naszej historii, tak współcześnie jest obszarem wspaniałych osiągnięć gospodarczych i społecznych, które budują naszą pomyślną przyszłość”. „Z radością dowiaduję się o odradzającej się rentowności górnictwa, o sukcesach śląskiego przemysłu, o dokonaniach lokalnych wspólnot samorządowych, które zyskały nowe szanse dzięki Ustawie o związku metropolitalnym w tym województwie” – napisał prezydent RP.

Niedzielne uroczystości rozpoczęła msza święta w jastrzębskim kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła z udziałem przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy oraz przedstawicieli rządu, m.in. ministra sportu i turystyki Witolda Bańki, wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego oraz wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisława Szweda. Wśród zebranych znaleźli się także uczestnicy jastrzębskich strajków sprzed 37 lat, sygnatariusze porozumienia, parlamentarzyści i związkowcy z „Solidarności”.

Podczas homilii biskup pomocniczy Archidiecezji Katowickiej Adam Wodarczyk mówił o strajkach robotniczych z 1980 roku jako o jednym z najbardziej „niezwykłych duchowych przebudzeń”. - Przebudzeń, które rzeczywiście pokazały, że ludzie, kierując się wiarą w Boga, mają odwagę odważnie walczyć o swoje prawa w systemie, który mieniąc się systemem troski i obrony godności robotników, ludzi pracy, tak naprawdę ich na różny sposób ciemiężył i ograniczał ich wolność i prawa – jak podkreślał hierarcha. - Kiedy jesteśmy 37 lat później, we wspomnieniu tamtych wydarzeń uświadamiamy sobie, że moc tych porozumień sprzed lat jest ciągle żywa, aktualna; że trzeba wracać do ducha tego wszystkiego, co zostało zapisane, zarówno w tych konkretnych troskach o ludzi pracy, ale także i w tym, co dotyczyło całego społeczeństwa – mówił biskup Wodarczyk.

Po mszy uczestnicy uroczystości zgromadzili się pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego przy kopalni „Zofiówka”. Tu, w imieniu premier Beaty Szydło, wieniec złożył wojewoda Jarosław Wieczorek.

Z przemówieniami do uczestników obchodów wystąpili też szef „Solidarności” Piotr Duda i jeden z sygnatariuszy Porozumienia Jastrzębskiego Grzegorz Stawski. Podczas uroczystości odczytano także list marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.

Porozumienia Jastrzębskie były efektem masowych strajków na Śląsku, wspierających strajki na wybrzeżu, które zakończyły się podpisaniem Porozumień Sierpniowych. Porozumienia Jastrzębskie zostały zawarte 3 września 1980 r. Były trzecim z kolei porozumieniem, po gdańskim i szczecińskim, zawartym pomiędzy władzą komunistyczną a robotnikami. Porozumienia Jastrzębskie zawierały m.in.: gwarancje wprowadzenia wszystkich wolnych sobót, wyłącznie dobrowolną pracę w dni wolne, podnoszenie zarobków w ślad za wzrostem kosztów utrzymania oraz zniesienie czterobrygadowego systemu pracy w górnictwie.

Data dodania artykułu: 2017-09-04
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u