SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,„Sejm aktywnie uczestniczy w realizacji polityki zagranicznej”
Spotkanie Marszałka Sejmu z kierownictwem MSZ i uczestnikami Narady Ambasadorów

Członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019 oraz kwestie europejskie, w tym przyszłość Wspólnoty w kontekście Brexitu – to niektóre z tematów dorocznej Narady Ambasadorów, która rozpoczęła się dziś w Warszawie.

W Sejmie z uczestnikami narady spotkał się marszałek Marek Kuchciński. W spotkaniu wzięli także udział: minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski wraz z kierownictwem MSZ, posłanki: Izabela Kloc (przewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej) i Małgorzata Gosiewska (wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych), szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska i zastępca szefa Kancelarii Sejmu Adam Podgórski.

Marszałek Kuchciński przedstawił zgromadzonym informację o międzynarodowej działalności Sejmu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Mówił m.in. o intensywnej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, przypadającej na czas polskiej prezydencji w Grupie. Przywołał inicjatywy kulturalne i społeczne tworzące rozpoznawalność marki V4. Marszałek Sejmu przypomniał, że Sejm był inicjatorem i gospodarzem dwóch szczytów: ubiegłorocznego spotkania „Solidarność i Suwerenność” z udziałem przewodniczących jedenastu parlamentów państw sąsiadujących z UE, oraz tegorocznej konferencji #EUROWAW2017 z udziałem przedstawicieli 23 parlamentów. - U źródeł tej inicjatywy legło przekonanie, że o współpracy należy debatować w gronie wszystkich państw europejskich bez względu na to, czy są członkami UE - zaznaczył.

Doroczna Narada Ambasadorów potrwa do piątku. Uczestniczą w niej ambasadorowie, kierownicy przedstawicielstw dyplomatycznych, kandydaci na ambasadorów oraz kadra kierowniczej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Gośćmi będą także szefowie MSZ Słowacji i Estonii oraz ministrowie polskiego rządu.

Oprócz członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz problematyki europejskiej, wśród tematów narady są m.in. kwestie bezpieczeństwa, dyplomacji publicznej, kulturalnej i ekonomicznej.

Data dodania artykułu: 2017-09-05
Autor artykułu: sejm.gov.pl
stat4u