SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Posiedzenie Komitetu ds. Edukacji Polsko-Niemieckiej
Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w otwarciu dwudniowego, ósmego posiedzenia Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. W spotkaniu uczestniczyła wiceminister edukacji Marzena Drab, reprezentujący stronę niemiecką sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji, Nauki i Kultury Steffen Freiberg oraz wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska.

Celem Komitetu jest wspieranie polsko-niemieckiej współpracy edukacyjnej. W ramach działających grup, omówione zostały tematy związane z kształceniem ogólnym, zawodowym i szkolnictwem wyższym. Uczestnicy posiedzenia rozmawiali o wdrażanej reformie edukacji, podkreślając przygotowanie Wielkopolski do reformy. Zaprezentowany został też projekt polsko-niemieckiego podręcznika szkolnego do nauczania historii.

Gospodarzem wydarzenia jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Data dodania artykułu: 2017-09-07
Autor artykułu: Wielkopolski UW
stat4u