SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Rozpoczęły się prace Międzyresortowego Zespołu, który oceni funkcjonowanie systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego
Naszym zadaniem jest podsumowanie działań po sierpniowych nawałnicach oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość dotyczących m.in. przygotowania służb i zarządzania kryzysowego. Rekomendacje zespołu zostaną przedstawione Radzie Ministrów – zapowiedział szef MSWiA Mariusz Błaszczak na posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego.

Międzyresortowy Zespół do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego został powołany przez premier Beatę Szydło. Przewodniczącym zespołu jest Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Członkami zespołu są m.in. ministrowie: rolnictwa i rozwoju wsi, cyfryzacji, energii, infrastruktury i budownictwa oraz wojewodowie m.in. kujawsko-pomorski, wielkopolski i pomorski. W pracach biorą też udział szefowie służb: Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Granicznej oraz przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Szef MSWiA do 30 września br. przedstawi Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji zadań zespołu.

Na czwartkowym posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ustalono harmonogram prac oraz powołano grupę roboczą. Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że zespół ma przede wszystkim za zadanie przeanalizować i ocenić funkcjonowanie systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego. – Po tej analizie i ocenie, opracujemy wnioski i rekomendacje ewentualnych zmian w zakresie funkcjonowania całego systemu – powiedział szef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Zespół odtworzy i przeanalizuje przebieg działań w zakresie monitorowania zagrożeń, ostrzegania i powiadamiania ratunkowego, działań ratowniczych oraz zarządzania kryzysowego na poziomie województw, powiatów i gmin. Przebieg działań zostanie porównany z planami zarządzania kryzysowego oraz planami ratowniczymi na poziomie województwa i powiatu. W ramach prac omówione zostaną również kwestie pomocy socjalnej i usuwania skutków nawałnic oraz zapewnienia ciągłości działania kluczowych usług takich jak łączność, energia elektryczna czy transport.

Sierpniowymi nawałnicami dotkniętych zostało ponad 170 gmin. Szczegółowo zostanie przeanalizowane przede wszystkim funkcjonowanie systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego w pięciu najbardziej poszkodowanych gminach z każdego z dotkniętych nawałnicami województw. Będą to m.in.: Chojnice, Czersk i Brusy z Pomorskiego; Koronowo i Gostycyn z województwa kujawsko-pomorskiego; miasto i gmina Gniezno z Wielkopolski; Grabica i Łask z województwa łódzkiego oraz Wińsko z Dolnego Śląska.

Szef MSWiA poinformował, że w czasie spotkań z mieszkańcami i samorządowcami z poszkodowanych gmin, zgłaszali oni szereg kwestii, które wymagają przeanalizowania i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Były to m.in. problemy z łącznością, gdyż nawałnice spowodowały zniszczenie sieci energetycznej, a to w konsekwencji odcięło stacje przekaźnikowe telefonii komórkowych. Braki w dostawie prądu uniemożliwiały również skorzystanie z usług stacji benzynowych – w wielu miejscach nie można było zatankować samochodu, czy zaopatrzyć się w paliwo do pił. W kulminacyjnym momencie w dniach 11-12 sierpnia br. pozbawionych prądu było około 486 tys. odbiorców.

Minister Mariusz Błaszczak przypomniał, że trwają prace nad nowym systemem ostrzegania oraz Ustawą o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej. Głównym celem projektowanej ustawy jest prawne uregulowanie systemowych kwestii związanych z ochroną ludności i obroną cywilną. Ustawa w sposób jednolity i jasny określi kompetencje i obowiązki organów władzy i administracji publicznej m.in. zadania ochrony ludności, organy administracji publicznej właściwe w zakresie ochrony ludności, organizację wykrywania zagrożeń oraz powiadamiania, ostrzegania i alarmowania oraz planowanie ochrony ludności i obrony cywilnej. Projekt ma niebawem trafić do uzgodnień międzyresortowych. – Zależy nam na tym, aby nowy system ostrzegania ludności działał ekspansywnie, a nie był tylko uzależniony od tego czy ktoś pobierze aplikację na telefon. Obecnie ostrzeżenia dostępne są dla użytkowników, którzy zainstalują aplikację RSO. Docelowo chcemy, żeby komunikat o zagrożeniach docierał do wszystkich osób znajdujących się na określonym obszarze – podkreślił szef MSWiA.

Prace Międzyresortowego Zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego zakończą się sprawozdaniem, które będzie zawierało rekomendacje dotyczące np. nowelizacji aktów prawnych, czy innych dokumentów – zarządzeń, planów, procedur w zakresie zarządzania kryzysowego. Minister Mariusz Błaszczak do 30 września br. przedstawi Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji zadań zespołu.

Data dodania artykułu: 2017-09-09
Autor artykułu: mswia.gov.pl
stat4u