SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wręczono tytuły "Honorowy Obywatel Miasta Katowice" i "Zasłużony dla miasta Katowice"
11 września w Willi Goldsteinów odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Katowice, w trakcie której wręczono tytuł "Honorowego Obywatela Miasta Katowice" pani Jolancie Wadowskiej-Król, lekarce, która całe swoje zawodowe życie poświęciła ratowaniu zdrowia dzieci zagrożonych wysoką koncentracją metali ciężkich oraz poprawie stanu środowiska w rejonie Szopienic

Dzięki swojej działalności w latach 70. pomogła kilku tysiącom dzieci z terenów zagrożonych działalnością szopienickiej huty. Konflikt w ówczesnymi władzami zniweczył jej naukowe aspiracje, jednak zasługi dla małych pacjentów były bezcenne. - Honorowe Obywatelstwo to tytuł szczególny. Nadawany osobom o wielkich zasługach dla miasta. Wyróżnienie w całym tego słowa znaczeniu nadzwyczajne, bo wpisuje postać na stałe w historię miejsca i taki też wymiar jej nadaje. Historyczny. Ponadczasowy. Wolny od doraźnych koniunktur czy kontekstów. Osoba, która w trakcie dzisiejszej uroczystości - zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice - ów tytuł otrzyma, stanowić może najprawdziwszy wzór postawy, którą każdy uczciwy człowiek musi stawiać najwyżej: dzielność, służba prawdzie, poświecenie i pomoc cierpiącym - podkreślał Maciej Szczawiński z Polskiego Radia "Katowice", który wygłosił laudację dla Jolanty Wadowskiej-Król. - Tytaniczna praca lekarza, kobiety, osoby nieugiętej i konsekwentnej w skrajnie niesprzyjających warunkach - te słowa laudacji pozwalają uzmysłowić sobie zasługi uhonorowanej dzisiaj katowiczanki.

Wręczając tytuł, prezydent Katowic Marcin Krupa mówił: - Pani Jolanta Wadowska-Król to przykład współczesnego bohatera – osoby, która poświęciła swój czas, swoją karierę, by ratować tysiące dzieci przed ołowicą. Tym samym zapisała się złotymi zgłoskami w historii naszego miasta – i dziś mamy wielki zaszczyt przyznawać jej tytuł Honorowego Obywatela Miasta Katowice – jako symboliczną formę podziękowania i docenienia jej działań. Pani Jolanta jest dla nas wszystkich wzorem. Jestem dumny, że mamy tak wspaniałych mieszkańców.

W czasie sesji wręczono też tytuł "Zasłużony dla miasta Katowice". W tym roku otrzymały go Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice i Katowicka Spółdzielnia

Mieszkaniowa. W imieniu KSM tytuł odebrała prezes Krystyna Piasecka, w imieniu Nadleśnictwa - zastępca nadleśniczego Bolesław Bobrzyk. - Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa na pewno odcisnęła silnie swój ślad w historii naszego miasta. Dużą rolę odgrywają osiedlowe kluby, które mają ciekawą ofertę zajęć i wydarzeń sportowych czy kulturalnych dla wszystkich mieszkańców - od dzieci po seniorów. Tego typu inicjatywy znakomicie uzupełniają naszą ofertą miejską i pomagają budować społeczeństwo obywatelskie – bo integrują społeczności lokalne, pozwalają się lepiej poznać sąsiadom. Z perspektywy prezydenta cieszą mnie także kompleksowe remonty budynków i skwerów - skomentował prezydent, wręczając nagrodę.

Nie mniejsze zasługi dla miasta ma Nadleśnictwo Katowice. - Nadleśnictwo to nie tylko istotny podmiot na mapie naszego regionu, ale i jeden z najważniejszych partnerów katowickiego samorządu. Lasy zajmują bowiem ponad czterdzieści procent powierzchni naszego miasta, w tym tak bezcenne rezerwaty przyrody, jak Las Murckowski czy Uroczysko Buczyna. Dlatego z łatwością mógłbym wskazać wiele powodów, by przyznać Nadleśnictwu honorowy tytuł "Zasłużony dla Miasta Katowice". Jednakże podam tylko ten, który uważam za najważniejszy, decydujący nawet o naszym zdrowiu i życiu. Otóż przedsiębiorstwo już od blisko czterdziestu lat dba o zielone płuca naszego miasta, a jednocześnie z zaangażowaniem opiekuje się tymi terenami, by spełniały warunki wypoczynkowe i rekreacyjne, a zarazem stanowiły niejako ekologiczną tarczę dla całej metropolii i jej dwóch milionów mieszkańców - mówił Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Uroczystą sesję poprowadziła przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna, która - razem z prezydentem miasta - wręczyła tytuły odznaczonym.

Honorowymi obywatelami Katowic zostali do tej pory m.in. ks. Tadeusz Szurman, prof. Jerzy Buzek. ks. abp Damian Zimoń, Justyna Kowalczyk, Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar

Data dodania artykułu: 2017-09-12
Autor artykułu: UM Katowice
stat4u