SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Trasa S12 na Mazowszu: ruszą prace projektowe
Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dwóch odcinków zostały podpisane w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z udziałem m.in. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzego Szmita, Dyrektora warszawskiego oddziału GDDKiA Mariana Gołosia, Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery oraz Wicewojewody Mazowieckiego Artura Standowicza. Łączna wartość kontraktów to ponad 10 mln zł. W uroczystości uczestniczyli też posołowie: Anna Kwiecień oraz Andrzej Kosztowniak.

Projekt budowy trasy szybkiego ruchu S12 przebiegającej przez południową część Mazowsza został podzielony na dwa odcinki: od granicy województwa łódzkiego do węzła Radom Południe (bez węzła) oraz węzeł Radom Południe (z węzłem) do Puław (węzeł „Bronowice” na obwodnicy Puław).

Wykonawcą dokumentacji pierwszego odcinka trasy, którego wartość opiewa na kwotę ok. 4,9 mln zł, jest konsorcjum firm, którego liderem jest: Multiconsult Polska Sp. z.o.o. Za pracę nad drugim odcinkiem, którego wartość szacuje się na 5,7 mln zł odpowiedzialne będzie z kolei konsorcjum, którego liderem jest francuska spółka Safege.

Wykonawcy na realizację zadań mają 32 miesiące od momentu podpisania kontraktów. W tym czasie zobowiązani są do opracowania dokumentacji projektowej, w której zawarte będą m.in. warianty przebiegu trasy, węzłów i obiektów inżynierskich. W dokumentacji znajdą się ponadto m.in. założenia organizacji ruchu oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Data dodania artykułu: 2017-09-14
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u