SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Szacowanie strat po nawałnicach a unijny Fundusz Solidarności
Szef MSWiA Mariusz Błaszczak omówił z Jerzym Kwiecińskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju, kwestie związane z wystąpieniem o środki z Funduszu Solidarności. Wniosek o unijne wsparcie będzie można złożyć dla trzech najbardziej poszkodowanych podczas sierpniowych nawałnic województw, po przekroczeniu prognozowanego progu strat około 1,57 miliarda zł.

Złożenie wniosku o wsparcie z Funduszu Solidarności jest możliwe dopiero po pełnym oszacowaniu strat w rolnictwie i w lasach oraz po przekroczeniu określonego przez prawo unijne progu poniesionych szkód. Straty w budynkach mieszkalnych i gospodarczych oszacowano na: w województwie kujawsko-pomorskim - 77 mln zł, w województwie pomorskim - niemal 44 mln zł, w województwie wielkopolskim - 35 mln zł. Natomiast wysokość strat w rolnictwie i w lasach jest nadal szacowana i weryfikowana.

Aktualnie skalkulowany dla województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego próg, po którego przekroczeniu można ubiegać się o unijne wsparcie, wynosi około 1,57 miliarda zł. Jest to średnia ważona wartość 1,5 proc. regionalnego dochodu narodowego brutto dla tych trzech województw. Przekroczenie tego progu poniesionych strat będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o wsparcie ze środków unijnego Funduszu Solidarności dla trzech najbardziej dotkniętych przez nawałnice regionów.

Jeżeli próg poniesionych strat zostanie przekroczony, MSWiA wystąpi z wnioskiem o unijne wsparcie. Ewentualne przyznane środki z Funduszu Solidarności będą mogły zostać wykorzystane m.in. do przywrócenia funkcjonowania zniszczonej infrastruktury publicznej, bądź też finansowania kosztów tymczasowego zakwaterowania osób poszkodowanych przez żywioł. Reguły Funduszu Solidarności nie pozwalają na finansowanie strat osób prywatnych oraz szkód podlegających ubezpieczeniu. W związku z tym unijna pomoc nie może być przeznaczona np. na odbudowę budynków mieszkalnych.

Wniosek aplikacyjny trzeba przekazać do Brukseli w terminie do 12 tygodni od wystąpienia nawałnic, czyli w tym przypadku na przełomie października i listopada. Wniosek musi obejmować zarówno informację o oszacowanych stratach, jak i poniesionych kosztach działań nadzwyczajnych w tym dotychczasowego wsparcia ze środków budżetu państwa. Dla zobrazowania skali zniszczeń nieodłączną częścią wniosku będzie dokumentacja kartograficzna oraz zdjęciowa.

Zgodnie z unijnymi przepisami, Komisja Europejska w terminie do 6 tygodni od złożenia wniosku potwierdzi jego prawidłowość, a w szczególności poprawność przyjętej przez Polskę metodologii kalkulacji strat. Następnie zaproponuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie podjęcie decyzji o udzieleniu wsparcia, rekomendując jednocześnie jej wysokość. Maksymalna wysokość wsparcia to 2,5 proc. skalkulowanych strat. W tym przypadku, ewentualna decyzja o przyznaniu unijnych środków powinna zapaść na początku 2018 r.

Podkreślamy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Rozwoju są w stałym kontakcie z przedstawicielami Komisji Europejskiej odpowiedzialnymi za Fundusz Solidarności.

Data dodania artykułu: 2017-09-20
Autor artykułu: mswia.gov.pl
stat4u