SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Będą kolejne spotkania wojewodów z samorządowcami, aby sprawniej wypłacać pomoc dla poszkodowanych
Minister Mariusz Błaszczak zobligował wojewodów do bezpośredniego kontaktu z samorządami z poszkodowanych przez sierpniowe nawałnice regionów. Wojewodowie mają apelować o sprawne wypłacanie pieniędzy na remonty domów. - Samorządy otrzymały wszystkie środki, o które wnioskowały do wojewodów. Teraz szybkość wypłacania zasiłków zależy właśnie od poszczególnych gmin – podkreślił podczas wtorkowej wideokonferencji szef MSWiA.

Realizowanie pomocy finansowej dla poszkodowanych oraz kwestie związane z wystąpieniem o środki z Funduszu Solidarności były tematami wtorkowej wideokonferencji ministra Mariusza Błaszczaka z wojewodami: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i pomorskim. Natomiast wojewoda warmińsko-mazurski przedstawił szefowi MSWiA informacje dotyczącą podtopień, do których doszło m.in. w Elblągu i Pasłęku.

Samorządy otrzymały wszystkie środki, o które wnioskowały do wojewodów

Samorządy na bieżąco otrzymują pieniądze, o które wnioskują do wojewodów. Wojewodowie mają już zabezpieczone kolejne środki z MSWiA. Łącznie ministerstwo do dziś (19 września br.) przyznało wojewodom niemal 90 mln zł. Pomoc finansowa trafiła na konta gmin między innymi z województw: wielkopolskiego – prawie 31,5 mln zł, kujawsko-pomorskiego – 28,5 mln zł, pomorskiego – niemal 10,4 mln zł. Wojewodowie czekają na kolejne wnioski od samorządów. – Samorządy otrzymały wszystkie środki, o które wnioskowały do wojewodów – podkreślił minister Mariusz Błaszczak podczas wideokonferencji.

Środki finansowe zostały przekazane na konta gmin. Natomiast szybkość wypłacania zasiłków zależy właśnie od poszczególnych samorządów. To gmina wnioskuje do wojewodów o środki na remont i odbudowę, a wojewodowie przekazują je na konta gmin. To gminy po wydaniu decyzji o wysokości przyznanej pomocy finansowej, rozdysponowują pieniądze do poszczególnych rodzin. Wojewodowie podczas odprawy poinformowali szefa MSWiA, że aby przyspieszyć wypłaty zasiłków na remonty i odbudowę domów, wsparli samorządy dodatkowymi pracownikami z urzędów wojewódzkich.

Wojewodowie po raz kolejny spotkają się z samorządowcami z poszkodowanym gmin

Wojewodowie podczas odprawy podkreślali, że gminy nie rozdysponowały jeszcze wszystkich przekazanych do tej pory środków finansowych przeznaczonych na remont oraz odbudowę budynków mieszkalnych i gospodarczych. W związku z tym, minister Mariusz Błaszczak zobligował wojewodów: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego do bezpośredniego kontaktu z wójtami, burmistrzami i prezydentami z poszkodowanych rejonów. Wojewodowie mają po raz kolejny apelować do samorządowców o sprawne przesyłanie wniosków, wydawanie decyzji i wypłacanie pieniędzy poszkodowanym. Jeżeli gminy będą zgłaszały problemy kadrowe, do dyspozycji są nadal służby poszczególnych wojewodów.

Z informacji przekazanych przez wojewodę kujawsko-pomorskiego wynika, że np. gmina Nakło nad Notecią ma nadal jeszcze ponad 1,9 mln zł rządowej pomocy na zasiłki dla poszkodowanych, a gminy Gostycyn i Sośno – po niemal 1,6 mln zł. Z kolei z danych Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wynika, że gmina Brusy nadal nie wydatkowała ponad 480 tys. zł rządowej pomocy, gmina Chojnice – ponad 430 tys. zł, a gmina Parchowo – 340 tys. zł. Także samorządy z Wielkopolski np. Września oraz gmina i miasto Gniezno nadal mają na kontach nierozdysponowane pieniądze na pomoc dla poszkodowanych.

Szacowanie strat po nawałnicach a unijny Fundusz Solidarności

Wniosek o unijne wsparcie będzie można złożyć dla trzech najbardziej poszkodowanych podczas sierpniowych nawałnic województw, po przekroczeniu prognozowanego progu strat - w sumie - około 1,57 miliarda zł.

Złożenie wniosku o wsparcie z Funduszu Solidarności jest możliwe dopiero po pełnym oszacowaniu strat w rolnictwie i w lasach oraz po przekroczeniu określonego przez prawo unijne progu poniesionych szkód. Straty w budynkach mieszkalnych i gospodarczych oszacowano zgodnie z zapowiedziami do końca sierpnia br. Natomiast wysokość strat w rolnictwie i w lasach jest nadal szacowana i weryfikowana.

Jeżeli próg poniesionych strat zostanie przekroczony, MSWiA wystąpi z wnioskiem o unijne wsparcie. Ewentualne przyznane środki z Funduszu Solidarności będą mogły zostać wykorzystane m.in do przywrócenia funkcjonowania zniszczonej infrastruktury publicznej, bądź też finansowania kosztów tymczasowego zakwaterowania osób poszkodowanych przez żywioł. Reguły Funduszu Solidarności nie pozwalają na finansowanie strat osób prywatnych oraz szkód podlegających ubezpieczeniu. W związku z tym unijna pomoc nie może być przeznaczona np. na odbudowę budynków mieszkalnych.

Wniosek aplikacyjny trzeba przekazać do Brukseli w terminie do 12 tygodni od wystąpienia nawałnic, czyli w tym przypadku na przełomie października i listopada. Wniosek musi obejmować zarówno informację o oszacowanych stratach, jak i poniesionych kosztach działań nadzwyczajnych w tym dotychczasowego wsparcia ze środków budżetu państwa. Dla zobrazowania skali zniszczeń nieodłączną częścią wniosku będzie dokumentacja kartograficzna oraz zdjęciowa.

Wojewoda warmińsko-mazurski przedstawił informację dotyczącą podtopień

- Wczoraj w regionie strażacy interweniowali ponad 600 razy. Lokalne podtopienia wystąpiły m.in. w Elblągu i Pasłęku. Interwencje dotyczyły m. in. wypompowywania wody oraz zabezpieczenia budynków przed zalaniem – poinformował podczas wideokonferencji wojewoda warmińsko-mazurski. Sytuacja w Elblągu unormowała się. Dziś (19 września) o godz. 9 zostało odwołane wprowadzone wczoraj pogotowie przeciwpowodziowe. Poziom wody w rzece Kumiela opada. Wszystkie ulice w mieście, które wczoraj zostały wyłączone z ruchu zostały już otwarte. Strażacy nadal usuwają skutki podtopień m.in. wypompowują wodę z zalanych piwnic. Działania straży pożarnej wspiera 25 żołnierzy.

Natomiast w Pasłęku rzeka Wąska przekroczyła stany alarmowe i wystąpiły lokalne podtopienia. Strażacy umacniali tam linię brzegową workami z piaskiem. Pomagali im żołnierze.

Do lokalnych podtopień doszło również m.in. w gminach Braniewo i Wilczęta.

Data dodania artykułu: 2017-09-20
Autor artykułu: mswia.gov.pl
stat4u