SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Studenci z USA będą chętniej studiowali medycynę na polskich uczelniach
Decyzją amerykańskiej komisji National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA) przedłużono o kolejne trzy lata okres obowiązywania pozytywnej oceny USA dla polskiego systemu akredytacji uczelni medycznych. Dobra ocena NCFMEA skutkuje obecnością studentów ze Stanów Zjednoczonych na polskich uczelniach i świadczy o wysokim poziomie polskiego kształcenia medycznego.

W czwartek, 21 września w amerykańskim Departamencie Edukacji odbyło się wysłuchanie polskiej delegacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, PKA i KRAUM w sprawie akredytacji polskich uczelni medycznych. Delegacja, której przewodniczył podsekretarz stanu w MNiSW, prof. Łukasz Szumowski, przekazała członkom komisji National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA) szereg informacji na temat: przebiegu studiów medycznych, zasad egzaminowania, zarządzania uczelniami, a także losów absolwentów studiów medycznych. Wysłuchanie było zakończeniem długotrwałego procesu ewaluacji, a jego rezultatem jest właśnie przedłużenie akredytacji.

To bardzo dobra wiadomość dla studentów z USA, którzy będą mogli na zasadzie odpłatności studiować na naszych uczelniach, ubiegać się o dofinansowanie nauki z federalnego programu kredytowego, a po zakończeniu edukacji przystąpić do państwowego egzaminu lekarskiego w Stanach Zjednoczonych na takich samych zasadach jak osoby kończące studia na uczelniach amerykańskich.

Co ważne, pozytywna ocena NCFMEA przekłada się również na obecność studentów z innych państw na naszych uczelniach medycznych. Obecnie (dane Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej za rok akademicki 2016/2017) w polskich uczelniach podległych ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, na zasadzie odpłatności, w ramach tzw. mobilności pionowej (tj. realizacji kolejnego stopnia kształcenia na innej uczelni) kształci się 639 obywateli USA (spośród 6 769 obcokrajowców ogółem).

Inne liczne grupy studentów w roku akademickim 2016/2017 pochodzą z następujących państw:

Norwegii (1443 osób),
Szwecji (1105),
Tajwanu (732),
Niemczech (665),
Kanady (380),
Arabii Saudyjskiej (260),
Wielkiej Brytanii (223),
Tajlandii (128),
Indii (98).

Warto wspomnieć, że amerykański komitet przyznaje polskim uczelniom medycznym pozytywne oceny nieprzerwanie od 1997 roku.

Data dodania artykułu: 2017-09-25
Autor artykułu: mat. prasowe MNiSW
stat4u