SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Podchorążowie WAT złożyli przysięgę
W uroczystym złożeniu przysięgi wojskowej, które miało miejsce 29 września br. na placu apelowym Wojskowej Akademii Technicznej, uczestniczyło 596 podchorążych. To znacznie więcej niż w ostatnich kilku latach.

W nowym roku akademickim studia w WAT rozpocznie 606 podchorążych w tym: 143 na Wydziale Cybernetyki, 201 na Wydziale Elektroniki, 125 na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa, 67 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji, 35 na Wydziale Logistyki, 18 na Wydziale Mechanicznym i 17 na Wydziale Nowych Technologii i Chemii.

Uroczystość złożenia przysięgi wojskowej jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu Akademii. Przysięga jest symbolicznym aktem wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego, a dla podchorążych WAT również rozpoczęcia zawodowej kariery. Tym doniosłym aktem ślubowania, podchorążowie wstępują do żołnierskiej społeczności uczelni i są gotowi do podjęcia studiów w Akademii.

W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego RSZ oraz rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni.

Podchorążym na placu apelowym towarzyszyła kompania honorowa ze sztandarem Akademii, orkiestra wojskowa oraz pododdział w strojach historycznych. Uroczystości rozpoczęło odegranie hymnu państwowego i wciągnięcie na maszt flagi państwowej.

Rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek w przemówieniu zwrócił się do podchorążych, podkreślając doniosłość przysięgi, jej wagę i znaczenie dla każdego żołnierza: - Złożenie przysięgi wojskowej posiada głębokie tradycje w dziejach oręża polskiego. Jest aktem, który nadaje sens żołnierskiej służbie. To chwila wyjątkowa, w której podejmuje się moralne zobowiązanie wobec Rzeczpospolitej Polskiej, obrony jej niepodległości, konstytucji i honoru żołnierza. W słowach przysięgi zawarta jest istota służby wojskowej. Zwrócił również uwagę na powinności wobec tradycji żołnierza polskiego i Wojskowej Akademii Technicznej: - Jako kandydaci do zawodowej służby wojskowej i przyszli oficerowie, bierzecie na siebie zaszczytny obowiązek służby Ojczyźnie i kontynuowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, ale także pomnażania wspaniałego dorobku Wojskowej Akademii Technicznej.

Po wystąpieniu płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka prawie 600 podchorążych, w obecności rodziców, bliskich i zgromadzonych gości, powtórzyło słowa Roty – przysięgi wojskowej.

Czterech wyróżnionych podchorążych: szer. pchor. Daniel Pękalski, szer. pchor. Konrad Sroka, szer. pchor. Wojciech Michalski, szer. pchor. Jarosław Jagiełło, złożyło przysięgę na sztandar Akademii.

Duszpasterskiego błogosławieństwa podchorążym udzielili: Biskup Polowy Wojska Polskiego JE gen. bryg. dr Józef Guzdek, zastępca Ordynariusza Prawosławnego Wojska Polskiego ks. płk Aleksy Andrejuk oraz kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego ks. mjr Tomasz Wigłasz.

Przysięga wojskowa jest dla podchorążych I roku zwieńczeniem trwającego ponad miesiąc Podstawowego Szkolenia Wojskowego. Za wzorową postawę żołnierską i uzyskanie bardzo dobrych ocen, w tym pierwszym etapie kształcenia wojskowego w uczelni, wyróżnieni zostali podchorążowie: szer. pchor. Jakub Bąk z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji ze średnią ocen 4,81; szer. pchor. Mateusz Sokolnicki z Wydziału Cybernetyki ze średnią ocen 4,69; szer. pchor. Konrad Belka z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa ze średnią ocen 4,81; szer. pchor. Piotr Nowak z Wydziału Mechanicznego ze średnia ocen 4,69; szer. pchor. Sebastian Tatko z Wydziału Elektroniki ze średnią ocen 4,88; szer. pchor. Tomasz Sadoch z Wydziału Logistyki ze średnią ocen 4,75; szer. pchor. Angelika Kaźmierczak z Wydziału Nowych Technologii i Chemii ze średnią ocen 4,88. Wspólnie ze swoimi rodzicami odebrali gratulacje od rektora -komendanta WAT płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka.

- Jesteśmy z Was dumni, że możecie realizować swoje marzenia, bycia podchorążym tak znamienitej Uczelni. (…) Postępujcie zawsze godnie, pamiętając o szacunku dla munduru i uczelni, w której macie zaszczyt studiować. Wierzymy, że za pięć lat spełnią się słowa Per Aspera Ad Astra – przez trudy do gwiazd. Do gwiazd, które lśnić będą na Waszych mundurach – oficerów Wojska Polskiego – powiedział występujący w imieniu rodziców nowo zaprzysiężonych podchorążych Marcin Lewicki.

W imieniu podchorążych głos zabrał szer. pchor. Kacper Biernacki, który powiedział: - Jesteśmy świadomi, że wchodzimy w nową rzeczywistość, która wymagać będzie od nas ogromnego wysiłku przez kilka najbliższych lat studiów.(…) Obiecujemy, że mundur podchorążego Wojskowej Akademii Technicznej nosić będziemy z dumą i godnością.

Uroczystość zakończyła Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego i defilada pododdziałów.

Za kilka dni podchorążowie złożą ślubowanie podczas Inauguracji Roku Akademickiego i staną się studentami Wojskowej Akademii Technicznej.

W przeddzień uroczystej przysięgi, 28 września odbyła się w kościele pw. M. B. Ostrobramskiej na warszawskim Boernerowie uroczysta Msza Święta w intencji nowo zaprzysiężonych podchorążych, celebrowana przez Biskupa Polowego WP JE gen. bryg. dr. Józefa Guzdka.

Data dodania artykułu: 2017-09-30
Autor artykułu: Ewa Jankiewicz/ WAT
stat4u