SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Rok akademicki czas zacząć
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewoda Lubuski wzięli udział w Inauguracji roku akademickiego 2017/2018 Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Ceremoniał rozpoczęcia nowego roku akademickiego odbył się w gmachu uczelni. W Auli im. prof. Stanisława Kirkowa, po odegraniu hymnu państwowego, Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, powitała zgromadzonych gości i otworzyła drugi rok akademicki Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Następnie odbyła się immatrykulacja studentów.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska złożyła gratulacje i słowa uznania studentom pierwszego roku, którzy zostali przyjęci do społeczności akademickiej. – To dzięki wam uczelnia funkcjonuje, to wy studenci jesteście solą tej uczelni. Doceniajcie to, że możecie czerpać z wiedzy, uczyć się, zdobywać kompetencje – mówiła minister Elżbieta Rafalska.

Wojewoda Władysław Dajczak podkreślił, że przyszłość kraju i jego rozwój gospodarczy jest związany z sukcesem młodego pokolenia. Dodał także, że współdziałanie lubuskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii im. Jakuba z Paradyża, przełoży się na rozwój naszego regionu.

– Bardzo się cieszę, że dzisiaj, w szeregach studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża, możemy witać tylu nowych studentów. Gratuluję wam, że podjęliście wyzwanie. Chcecie się samodoskonalić, kształcić, odpowiadać na wyzwania tego dynamicznie rozwijającego się świata – mówił Wojewoda Lubuski.

Wojewoda skierował życzenia do Rektora prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej oraz nauczycieli akademickich, aby codzienne wyzwania związane z realizacją celów uczelni były źródłem osobistej satysfakcji. Nauczycielom akademickim życzył również satysfakcji z dokonań naukowych oraz determinacji w odpowiedzialnej pracy dydaktycznej.

Data dodania artykułu: 2017-10-07
Autor artykułu: Lubuski UW
stat4u