SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nowy rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi
Trzeba troszczyć się i dbać o wzrost poborów, aby Bogu przynieść dojrzałe owoce. Są one nieoszlifowanym diamentem, nad którym należy pracować starannie, z poszanowaniem sumienia i z cierpliwością, aby zajaśniała podczas ludu Bożego – te słowa papieża Benedykta XVI zacytował rektor Wyższego Seminarium Duchownego w ŁodziJarosław Pater podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018. W wydarzeniu wziął udział wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

W rozpoczęciu roku akademickiego udział wzięli między innymi: Marek Marczak – administrator archidiecezji łódzkiej, Ireneusz Pękalski – biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej, Ireneusz Kulesza – proboszcz parafii archikatedralnej w Łodzi oraz Bogdan Kordula – dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Z zaproszenia skorzystali również rektorzy łódzkich i poza łódzkich uczelni oraz dyrektor łódzkiego oddziału Polskiej Akademii Nauk Jacek Jurczakowski, dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli Andrzej Styczeń oraz przewodniczący Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc. Na uroczystość przybyli również reprezentanci służb: komendant wojewódzki policji w Łodzi Andrzej Łapiński, komendant wojewódzki Państwowej Staży Pożarnej Jarosław Wlazłowski, komendant policji miejskiej w Łodzi Paweł Karolak oraz zastępca komendanta miejskiego Państwowej Staży Pożarnej Jacek Konciak.

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi przypomniał słowa Jana Pawła II z 2003 roku: - Przyszłość kościoła w ogromnej mierze zależy od jego pasterzy – powiedział Jarosław Pater. Podkreślił, że w dzisiejszych czasach konieczna jest odbudowa związku człowieka z Bogiem, a ważną rolę w tym zakresie sprawują osoby duchowne.

Jarosław Pater przytoczył również słowa Benedykta XVI: „Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego – aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, aby był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego.”

Po omówieniu przez prorektora WSD w Łodzi Jacka Kacprzaka działalności wyższych uczelni teologicznych w roku akademickim 2016/2017 rektor Jarosław Pater dokonał ślubowania i immatrykulacji studentów I roku. Wykład inauguracyjny pt. „Święty od biedaków – brat Albert za nasze czasy” wygłosił dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej Bogdan Kordula. Swoje słowo do studentów skierował również administrator archidiecezji łódzkiej Marek Marczak.

Data dodania artykułu: 2017-10-10
Autor artykułu: Łódzki UW
stat4u