SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej
Zakończyło się postępowanie prowadzone przez Placówkę SG w Hrebennem i Prokuraturę Okręgową w Zamościu, dotyczące przemytu papierosów i alkoholu z Ukrainy do Polski. Akt oskarżenia w tej sprawie został przesłany 5 października do Sądu Okręgowego w Zamościu. Objął łącznie 31 osób narodowości ukraińskiej i polskiej.

Przedmiotem postępowania była działalność zorganizowanej grupy przestępczej, trudniącej się przemytem wyrobów akcyzowych z Ukrainy do Polski. Grupą kierowało trzech mężczyzn narodowości ukraińskiej. Kolejnych 21 osób to członkowie grupy narodowości zarówno ukraińskiej jak i polskiej, w wieku od 22 do 73 lat. Podejrzanym przypisano kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i udział w tej grupie.

Ponadto, wszystkim 24 członkom grupy zarzucono, że w okresie od sierpnia 2016 r. do marca 2017 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nabywali, przechowywali i przewozili dalej wyroby bez polskich znaków skarbowych akcyzy w postaci nie mniej niż 5,7 litra alkoholu o stężeniu 40% oraz nie mniej niż 250 801 paczek papierosów. Członkowie grupy nabywali wyroby akcyzowe od detalicznych przemytników w okolicach miejscowości Hrebenne i Tomaszów Lubelski, a następnie pakowali go i przewozili dużymi partiami w głąb kraju, do ustalonych odbiorców. Transport organizowany był po wcześniejszym sprawdzeniu trasy przejazdu i z wykorzystaniem tzw. „pilota”, czyli osoby, która poprzedzała transportujących informując ich w razie potrzeby o patrolach służb mundurowych. W ten sposób kurierzy grupy rozwozili papierosy i alkohol m.in. do Warszawy, Garwolina, Żyrardowa, Lublina, Ostrowa Wielkopolskiego, Krakowa i innych miejscowości. Część towaru trafiała także do Republiki Czeskiej.

Pozostałym 7 osobom narodowości ukraińskiej, w wieku od 25 do 52 lat, prokurator zarzucił popełnienie incydentalnych przestępstw karnoskarbowych. Osoby te wykazywały powiązania z grupą przestępczą, ale do niej nie należały. Objęte zostały całościowo aktem oskarżenia.

Wobec sześciu podejrzanych stosowane są nadal środki izolacyjne w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec kolejnych siedmiu podejrzanych prokurator zastosował środki wolnościowe w postaci dozoru Policji. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych w łącznej kwocie 38 550 zł. Sześciu podejrzanych zdecydowało się dobrowolnie poddać się karze. Stosowne wnioski w tym przedmiocie zostały dołączone do aktu oskarżenia. Karze chcą się poddać wszyscy trzej kierownicy grupy oraz trzech członków grupy. Proponują dla siebie kary bezwzględnego pozbawienia wolności (od 7 miesięcy do 1 roku i 6 miesięcy) oraz wysokie grzywny ( do 15 tys. zł) połączone z przepadkiem zabezpieczonych papierosów bez znaków akcyzy.

Za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od roku do lat 10, za udział w takiej grupie – karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Za przestępstwa akcyzowe związane z uszczupleniem należności podatkowych kodeks karny skarbowy przewiduje karę grzywny do 720 stawek dziennych oraz karę pozbawienia wolności do lat 3.

Data dodania artykułu: 2017-10-13
Autor artykułu: mswia.gov.pl
stat4u