SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Rozmowy z sołtysami i wójtami powiatu gorzowskiego
W Bogdańcu odbyło się spotkanie sołtysów i wójtów powiatu gorzowskiego. W rozmowach dotyczących m.in. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, infrastruktury drogowej, pomocy społecznej udział wzięli Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewoda Lubuski.

Bardzo się cieszę, że mamy okazję spotkać się ze wszystkimi sołtysami powiatu gorzowskiego. Reprezentują państwo jednostki pomocnicze samorządu. Chcemy poznać państwa problemy oraz potrzeby państwa społeczności lokalnych – mówił Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Spotkanie miało charakter debaty. Uczestnikom zostały przedstawione informacje dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie województwa lubuskiego. Rozmawiano także o melioracjach wodnych, infrastrukturze drogowej, funduszu sołeckim. Omówiono także zadania realizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb wojewody związani z rolnictwem, infrastrukturą.

– Jestem otwarty na Państwa głosy, jeśli jest potrzeba kontaktu z wojewodą zawsze jestem na to gotowy. Jestem do dyspozycji Państwa, aby się spotkać i porozmawiać – zaznaczył wojewoda Władysław Dajczak. Podkreślił także, że sprawy, które będą w kompetencjach wojewody zostaną przekazane do odpowiednich służb, w celu wyjaśnienia.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki społecznej Elżbieta Rafalska przedstawiła działania rządu, które dotyczą obszarów wiejskich. Minister mówiła m.in. o Programie 500 Plus, zaznaczając, że znaczna część tych środków adresowana jest do polskiej wsi.

Minister poinformowała także, że zostały przyznane dodatkowe środki budżetu państwa na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubuskim. Na utworzenie 2 nowych placówek, w gminie Bogdaniec i Strzelcach Krajeńskich. Te środki będą przeznaczone na Środowiskowy Dom Samopomocy. ŚDS w Bogdańcu będzie zlokalizowany w miejscowości Krzyszczynka. Minister dodała, że oprócz ŚDS szereg samorządów korzysta z możliwości uruchomienia domów seniora, klubów senioralnych a również instytucjonalnej opieki nad małym dzieckiem.

Po spotkaniu z sołtysami i wójtami powiatu gorzowskiego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z Wojewodą Lubuskim odwiedzili miejsce budowy ŚDS w Bogdańcu, który znajduje się w miejscowości Krzyszczynka. Jest to obiekt parterowy z przynależnym terenem rekreacyjnym. Kadrę merytoryczną Domu w Bogdańcu stanowić będą: kierownik, psycholog, pracownik socjalny oraz instruktor terapii zajęciowej. Wojewoda spotkał się również w Racławiu z radą sołecką. Po spotkaniu na ręce pani Sołty, wojewoda przekazał kosiarkę spalinową, która będzie służyła wszystkim mieszkańcom wsi.

Data dodania artykułu: 2017-10-18
Autor artykułu: Lubuski UW
stat4u