SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Inauguracja roku i otwarcie Collegium Medicum na Uniwersytecie Opolskim
Dwa wielkie wydarzenia jednego dnia obchodził wczoraj Uniwerystet Opolski. Uroczyste otwarcie Collegium Medicum - nowego wydziału lekarskiego oraz Inaugurację Roku Akademickiego, połączoną z nadaniem tytułu Honoris Causa prof. Franciszkowi Kokotowi, wybitnemu badaczowi i lekarzowi.

W uroczystości otwarcie Collegium Medicum, udział wziął wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz Adrian Czubak, wojewoda opolski i Violetta Porowska, wicewojewoda opolski. W swoim przemówieniu wicepremier Jarosław Gowin stwierdził, że słysząc o pomyśle utworzenia wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim był początkowo jak „niewierny Tomasz”. - Jednak działania i zaangażowanie wielu osób z Opolszczyzny, nie tylko instytucji i ludzi biznesu, ale także zwykłych obywateli, którzy od początku widzieli w tym projekcie wielką szansę dla regionu, skłoniły go szybko do zmiany zdania - mówił.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego odbyła się zwyczajowo w auli uniwersyteckiej w budynku Wydziału Teologicznego. Rektor uczelni prof. dr hab. Marek Masnyk w przemówieniu otwierającym inaugurację zwrócił uwagę, że działalność Uniwersytetu Opolskiego na przestrzeni niemal ćwierćwiecza jego istnienia związana jest z inwestycjami. Dotyczy to szczególnie tego roku, w którym działalność rozpoczyna nowy wydział lekarski Collegium Medicum. Podkreślił jednak, że Uniwersytet to nie tylko inwestycje, ale przede wszystkim studenci i przyjazna, pomocna kadra kształcąca.

Wicepremier Jarosław Gawin w skrócie zarysował główne założenia „Konstytucji dla nauki”. - Taki ośrodek akademicki jak Opole nie straci na reformie szkolnictwa wyższego – mówił w odniesieniu do opolskiej uczelni. Podkreślał także, że jednym z założeń reformy jest danie uczelniom autonomii, którą będą mogły wyrażać poprzez swobodniejsze kształtowanie swoich regulaminów i statutów.

Wicewojewoda Violetta Porowska, zwróciła uwagę, iż otwarcie wydziału medycznego to wielki sukces Uniwersytetu Opolskiego i wszystkich zaangażowanych ludzi dobrej woli. Stwierdziła, że teraz uczelnia jest kompletna.

Kulminacyjną częścią wydarzenia było uroczyste wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Opolskiego prof. Franciszkowi Kokotowi, wybitnemu uczonemu, legendzie polskiej medycyny, nefrologii i endokrynologii. - Tyle samo musisz dawać, ile chcesz otrzymać. Chcesz otrzymać serce, musisz oddać życie – mówił profesor podczas swojego wykładu.

Data dodania artykułu: 2017-10-22
Autor artykułu: Opolski UW
stat4u