SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wicepremier Morawiecki w LUW
Współpraca między rządem a przedsiębiorcami oraz szansa, jaką dla Lubelszczyzny jest realizacja Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – to główne tematy rozmów w czasie wizyty wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego w Lublinie. Wydarzenie zorganizowane zostało z inicjatywy wojewody lubelskiego profesora Przemysława Czarnka, na wniosek lubelskich przedsiębiorców.

Wojewoda wyraził zadowolenie ze spotkania przedsiębiorców z ministrem, który kieruje polską gospodarką i wspiera rozwój przedsiębiorczości w sposób planowy i konsekwentny.

– Na barkach przedsiębiorców spoczywa bardzo ważne zadanie. Nie tylko budowania naszego PKB, ale w szczególności budowania bardziej innowacyjnej gospodarki” - powiedział do zebranych w LUW wicepremier Mateusz Morawiecki. Podczas spotkania z przedsiębiorcami minister rozwoju i finansów przedstawił dotychczasowe efekty działań, kierowanego przez siebie resortu, a także cele jakie zamierza osiągnąć.

W swoim wystąpieniu wicepremier Morawiecki odniósł się do naszego regionu. - Lublin, Lubelszczyzna to miejsce, które ma wyjątkowy potencjał. Również ze względu na swoje centrum akademickie. Tutaj w samym Lublinie, który promieniuje na cały region, wszystkie uczelnie na czele z KUL i UMCS to ogromna nadzieja dla nas, ponieważ w Planie Odpowiedzialnego Rozwoju udaje nam się przyciągać inwestycje do miast średniej wielkości, mniejszych od Lublina i takich jak Lublin, między innymi właśnie dlatego, że lepiej łączymy nasze starania o pozyskiwanie inwestorów z potencjałem jakim dysponuje np. Lublin”.

Obecny na spotkaniu podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Mariusz Haładyj mówił nt. konkretnych działaniach, które mają wspomóc przedsiębiorców. W ramach przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu 100 zmian dla firm, od początku 2017 roku wprowadzanych jest wiele ułatwień dla przedsiębiorców. Zmiany to m.in. podwyższenie progów przechodzenia na księgi rachunkowe, zwiększenie limitu uprawniającego do rozliczania się na zasadzie ryczałtu, wprowadzenie ułatwień w inwestycjach budowlanych, czy też większa ochrona przed zmianami interpretacji prawa. Teraz Ministerstwo Rozwoju proponuje dalsze ułatwienia, które przyczynią się do oszczędności po stronie pracodawców i pobudzą inwestycje, co zwiększy wzrost gospodarczy. Skierowany do konsultacji projekt ok. 50 uproszczeń dla firm jest, po pakiecie 100 zmian i Konstytucji Biznesu, trzecią systemową bardzo ważną dla biznesu ustawą.

Działająca przy wojewodzie Społeczna Rada ds. Przedsiębiorczości podczas regularnych spotkań analizuje bieżącą sytuację w zakresie przedsiębiorczości w województwie lubelskim oraz opracowuje propozycje działań na rzecz wspierania i rozwoju przedsiębiorczości. Spotkanie z ministrem rozwoju było więc okazją do przedstawienia wypracowanych wniosków i opinii.

Data dodania artykułu: 2017-10-23
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u