SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Pożegnaliśmy ś.p. Ryszarda Kowalczyka
Mszą św. w starej kaplicy na Cmentarzu Półwsi w Opolu (25 października) rozpoczął się pogrzeb ś.p. Ryszarda Kowalczyka. Opozycjonisty, który wraz z bratem Jerzym wysadzili w 1971 r. - w akcie protestu przeciwko komunistycznej władzy - aulę Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Uroczystość pogrzebowa miała charakter państwowy, ciało ś.p Ryszarda Kowalczyka zostało złożone w Alei Zasłużonych opolskiego cmentarza. Honorową asystę wojskową zapewniła 10 Opolska Brygada Logistyczna.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, głos zabrał Sekretarz Stanu Kancelarii Przezydenta RP pan Andrzej Dera. W imieniu Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, list okolicznościowy odczytał Podsekretarz Stanu MON pan Wojciech Fałkowski. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, list okolicznościowy odczytał Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta. W imieniu Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Kasprzyka głos zabrał pan Piotr Kolanowski z Departamentu Uroczystości Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. W imieniu Prezydenta Miasta Opola głos zabrał wiceprezydent Mirosław Pietrucha. W wydarzeniu uczestniczyli także parlamentarzyści, Posłowie na Sejm RP, Katarzyna Czochara, która złożyła kwiaty w imieniu premiera Jarosława Kaczyńskiego oraz Antoni Duda.

Swoje słowa do rodziny zmarłego i zebranych skierował także wojewoda opolski Adrian Czubak. Podkreślił on, że ś.p. Ryszard Kowalczyk był człowiekiem niezwykle skromnym. - Dziś na tej uroczystości mam zaszczyt oddać cześć i hołd Bohaterowi, człowiekowi, który nigdy nie uległ - mówił wojewoda.

W hołdzie zmarłemu, kwiaty przy grobie złożyli: w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy Sekretarz Kancelarii Prezydenta RP pan Andrzej Dera, w imieniu Premier Rządu RP Beaty Szydło wojewoda opolski pan Adrian Czubak, w imieniu Premiera Jarosława Kaczyńskiego Prezes Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w Opolu, Poseł na Sejm RP pani Katarzyna Czochara, w imieniu Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza Podsekretarz Stanu MON pan Wojciech Fałkowski, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka Komendant Wojewódzki Policji insp. Jarosław Kaleta, w imieniu Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Kasprzyka pan Piotr Kolanowski z Departamentu Uroczystości Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Poseł na Sejm RP Antoni Duda, w imieniu Prezesa Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w Opolu, Poseł na Sejm RP Katarzyny Czochary Ireneusz Górzyński, Michał Nowak i Waldemar Stolarek, w imieniu wojewody opolskiego Adriana Czubaka dyrektor Biura Wojewody pan Jerzy Naszkiewicz, w imieniu Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej pan Sławomir Cenckiewicz, w imieniu Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka pan Bartosz Kuświk kierujący delegaturą IPN w Opolu, w imieniu Prezydenta Miasta Opola Wiceprezydenci Opola pan Marcin Rol i pan Mirosław Pietrucha, wieniec złożyli także przedstawiciele Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły, w imieniu 10 Opolskiej Brygady Logistycznej płk Szymon Lepiarz, w imieniu Wojewódzkiej Straży Pożarnej bryg. Maciej Zając, w imieniu Służby Więziennej Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk Leszek Czereba, w imieniu Straży Granicznej płk Adam Jopek, kwiaty złożyli także przedstawiciele Forum Młodych PiS z Opolszczyzny oraz inni uczestniczący w ceremonii pogrzebowej.

Data dodania artykułu: 2017-11-01
Autor artykułu: Opolski UW
stat4u