SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Podpisanie umów z wykonawcami na 2 odcinki Via Baltica w Łomży
We wtorek (31.10.2017 r.) miało miejsce podpisanie umów z wykonawcami na 2 odcinki Via Baltica w Urzędzie Miasta w Łomży.

W spotkaniu m.in. uczestniczyli: minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, wiceminister infrastruktury i budownictwa Marek Chodkiewicz, wicewojewoda podlaski Jan Zabielski oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk. Wartość dwóch kontraktów budowlanych wynosi 630 milionów złotych. Do realizacji wchodzą kolejne 34-kilometry drogi ekspresowej S 61 od węzła „Kolno” (na północ od Łomży), aż do istniejącej obwodnicy Szczuczyna, gdzie również trwa realizacji drugiej jezdni. Prawdopodobną datą ukończenia inwestycji jest IV kwartał 2020 roku. Odcinek Kolno – Stawiski będzie miał długość 16,43 km oraz jeden węzeł drogowy - „Kolno”.

Zadanie obejmuje wykonanie drugiej nitki obwodnicy Stawisk, a także przebudowanie części istniejącej jezdni. Ponadto zadanie obejmuje :
- budowę obiektów inżynierskich: 16 sztuk
- budowę przepustów (w tym zespolonych z przejściami dla zwierząt) : 33 sztuki
- budowę infrastruktury ochrony środowiska w tym ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjne, ogrodzenie całej drogi ekspresowej,
- przebudowę kolizji i sieci podziemnych.

Odcinek Stawisko – Szczuczyn – długość – 18 km.; węzeł drogowy – „Grabowo”; Zadanie obejmuje wykonanie drugiej nitki obwodnicy Stawisk, a także przebudowanie odcinka pierwszej nitki.

W ramach zadania powstaną :
- obiekty inżynierskie: 21 sztuk
- przepusty ( w tym zespolone z przejściami dla zwierząt) : 59 sztuk
- elementy infrastruktury ochrony środowiska, w tym: ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjne,
- ogrodzenie całej drogi ekspresowej,
- przebudowę kolizji i sieci podziemnych.

Data dodania artykułu: 2017-11-04
Autor artykułu: Podlaski UW
stat4u