SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Dzięki KDN uczelnie staną się kuźnią kadr
127 kół naukowych z 54 uczelni spotkało się w piątek na pierwszym Kongresie Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA 2017. W wydarzeniu wziął udział Jarosław Gowin – wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego.

– Studenci zrzeszeni w kołach naukowych są aktywni, odczuwają potrzebę dzielenia się swoimi doświadczeniami i mają już na swoim koncie osiągnięcia, które warte są prezentacji w szerszym gronie – stwierdził podczas spotkania wicepremier Gowin. – To właśnie tacy ludzi powinni być elitą narodu. Elitą, czyli tymi, którzy służą społeczeństwu – dodał.

Jednak to po stronie państwa leży obowiązek stworzenia warunków, pozwalających na to, by elita mogła się rozwinąć.

Konstytucja dla Nauki przede wszystkim dla studentów Nad Konstytucją dla Nauki – kompleksową reformą, która uwolni potencjał polskich badaczy, wykładowców, doktorantów i studentów – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracowało ponad rok ze wszystkimi jej interesariuszami. Wszystko po to, aby zwiększyć szanse rozwoju polskich studentów poprzez podniesienie jakości kształcenia. – Proponujemy zmiany, które zapewnią wysoki poziom studiów. Dzięki nim nasze uczelnie staną się kuźnią przyszłych elit. Nowe regulacje wyraźnie wzmocnią rolę studiów o profilu praktycznym oraz ułatwią prowadzenie studiów interdyscyplinarnych – zapowiedział Gowin.

Prawa i przywileje studentów – zachowane i poszerzone Dotychczasowe prawa studentów – takie jak 50 proc. ulgi na przejazdy komunikacją miejską, czy bezpłatne studia stacjonarne – zostają zachowane. Reforma wprowadza jednak również nowe rozwiązania. Od wejścia jej w życie uczelnie będą miały obowiązek utrzymania wysokości wszelkich opłat przez cały okres studiów, a także wydawania dyplomów w ciągu 30 dni od daty obrony. Za złamanie tych zasad uczelnie będą mogły zapłacić od 5 do 50 tys. zł kary.

„Wielka szansa dla kół naukowych” – Spotykamy się w roku szczególnym. Determinacja premiera Jarosława Gowina sprawiła, że zmiany w ustroju polskich uczelni oraz w ścieżkach kariery zawodowej na uczelniach zostały przez zdecydowaną większość środowiska akademickiego uznane za konieczne. Położenie przez resort odpowiedzialny za naukę i szkolnictwo wyższe akcentu na różnorodność uczelni, innowacyjność i mobilność jest wielką szansą dla kół naukowych – powiedział podczas kongresu Robert Pawłowski, prezes Fundacji Fundusz Pomocy Studentom.

StRuNa 2017 – rozstrzygnięcię Trzeciego dnia trwania kongresu rozstrzygnięto konkurs Studenckiego Ruchu Naukowego (StRuNa) na najlepsze projekty naukowe zrealizowane przez zespoły studentów i doktorantów. W kategorii „Koło Naukowe Roku 2017” pierwszą nagrodę zdobyło Studenckie Koło Naukowe Chemia Leków z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Najlepszym „Opiekunem Naukowym Roku 2017” została dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz za wspieranie Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „Rachmistrz” z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Nagrodę za „Projekt Roku 2017” otrzymało Studenckie Koło Naukowe „Oktan” z Politechniki Łódzkiej za zbudowanie pojazdów na międzynarodowe konkursy ChemCar i Chem-E-Car. „Wyprawą Roku 2017” okazał się projekt „Leczymy z Misją w Muthale” Studenckiego Koła Naukowego „Leczymy z Misją” z Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, a nagroda za „Konferencję Roku 2017” przypadła Studenckiemu Kołu Naukowemu Konstrukcji Żelbetowych „Conkret” z Politechniki Krakowskiej za organizację „VII Ogólnopolskiej Konferencji Budowlanej Studentów i Doktorantów »Euroinżynier«”.

Data dodania artykułu: 2017-11-22
Autor artykułu: mat. prasowe MNiSW
stat4u