SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Ministerstwo Sprawiedliwości wyróżniło zasłużonych pedagogów
Ponad 50 nauczycieli, wychowawców, psychologów, dyrektorów placówek, a także pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich otrzymało wczoraj w Ministerstwie Sprawiedliwości wyróżnienia za ofiarną pracę.

Podczas uroczystości wiceminister sprawiedliwości Michał Woś oraz wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć wręczyli nagrody Ministra Sprawiedliwości, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz medale za długoletnią służbę. Wyróżnienia przyznano za poświęcenie i trud wkładany w resocjalizację i wychowywanie nieletnich.

Wiceminister Michał Woś podkreślił trudny charakter pracy w zakładach poprawczych i schroniskach. Podziękował pedagogom za zaangażowanie i pogratulował nagród.

Nagrody Ministra Sprawiedliwości otrzymało 30 pedagogów z 15 zakładów dla nieletnich.
Agnieszka Depka, psycholog z Zakładu Poprawczego w Szubinie
Adam Kulczyk, wychowawca z Zakładu Poprawczego w Szubinie
Janina Jodko, wychowawca w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie Falenicy
Jerzy Książek, wychowawca w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie Falenicy
Renata Franczak-Zielińska, psycholog terapeuta w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
Mateusz Suruło, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
Arkadiusz Świątek –Brzeziński, wychowawca w Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach
Sebastian Szczepański, wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie
Zdzisław Śliwiński, nauczyciel zawodu w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie
Marek Cyran, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu
Andrzej Kuc, wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu
Wojciech Łaszczewski, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
Elżbieta Gajda, nauczyciel praktycznej nauki zawodu z Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
Janusz Zawadzki, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
Agata Sosnowska, pedagog w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
Dorota Radkiewicz, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
Andrzej Swakowski, dyrektor zakładu - Zakład Poprawczy w Nowem
Olga Bocian, psycholog w Zakładzie Poprawczym w Nowem
Janusz Rocławski, nauczyciel zawodu w Zakładzie Poprawczym w Nowem
Anna Hein-Markiewicz, psycholog w Zakładzie Poprawczym w Nowem
Marek Łukasiewicz, dyrektor schroniska - Schronisko dla Nieletnich w Gackach
Sławomir Ziółkowski, wychowawca w Schronisku dla Nieletnich w Gackach
Janina Frączek, dyrektor szkół - Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu
Jolanta Alina Kujawa, nauczyciel z Zakładzie Poprawczym w Barczewie
Zbigniew Kiełczewski, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Barczewie
Izabela Bylińska, pedagog w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie-Łące
Grzegorz Maćkowski, wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie-Łące
Krzysztof Kowalski, kierownik warsztatów szkolnych w Zakładzie Poprawczym w Witkowie
Zenon Czyżewski, dyrektor zakładu i schroniska - Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach
Maciej Leciejewski, dyrektor zakładu i schroniska - Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Koronowie

Medalem za Długoletnią Służbę zostało odznaczonych 18 pracowników: 16 osób otrzymało Medal Złoty, przyznawany po 30 latach pracy zawodowej oraz 2 osoby otrzymały Medal Srebrny przyznawany po 20 latach pracy. Medal ten jest nagrodą Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Pracownicy odznaczeni Złotym Medalem:

Jerzy Pabian, kierowca w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
Joanna Stefania Dziurzycka, samodzielna księgowa w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
Bernadeta Maria Nicieja, magazynier w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
Henryk Pacała, pracownik gospodarczy rzemieślnik w Zakładzie Poprawczym w Szubinie
Jarosław Pyszczyński, kierownik gospodarczy w Zakładzie Poprawczym w Szubinie
Jacek Dariusz Tyc, dyrektor szkół - Zakład Poprawczy w Jerzmanicach Zdroju
Maria Michalik-Mazurek, wychowawca w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie-Falenicy
Anna Maria Cyran, psycholog w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie-Falenicy
Andrzej Przybysz, strażnik w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie-Falenicy
Jadwiga Marta Gryń, pielęgniarka w Zakładzie Poprawczym w Barczewie
Antoni Wnukiewicz, strażnik w Zakładzie Poprawczym w Barczewie
Henryk Stanisław Michacz, strażnik w Zakładzie Poprawczym w Barczewie
Jolanta Foremska, sekretarz ds. wychowanków w Zakładzie Poprawczym w Witkowie
Grażyna Matuszak, kierownik administracyjno-gospodarczy w Zakładzie Poprawczym w Witkowie
Jarosław Stanisław Osterczy, strażnik w Zakładzie Poprawczym w Witkowie
Andrzej Janicki, nauczyciel zawodu i kierowca w Zakładzie Poprawczym w Witkowie

Pracownicy odznaczeni Srebrnym Medalem:
Józef Bukraba, nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju
Urszula Galska, sekretarz w Zakładzie Poprawczym w Barczewie

Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został nadany 7 pedagogom:

Marzena Słaboń, wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu
Barbara Kujawska, pedagog w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
Teresa Zdzisława Popiołek, pedagog w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju
Piotr Kocyła, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju
Anna Hajdun, nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju
Damian Banaszyński, nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju
Mateusz Wójcicki, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju

Data dodania artykułu: 2017-11-25
Autor artykułu: mat. prasowe MS
stat4u