SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Społecznik Roku 2017 w Gorzowie
W Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. odbyły się XVI Wojewódzkie Obchody dnia Pracownika Socjalnego, podczas których rozstrzygnięto Konkurs Wojewody Lubuskiego „Społecznik Roku 2017”. W uroczystości wzięła udział Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Celem Konkursu „Społecznik Roku” w pomocy społecznej województwa lubuskiego jest promowanie tego typu działań w pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, które dla wielu wydają się niemożliwe do zrealizowania w pracy z człowiekiem lub rodziną. Mottem przewodnim tegorocznej edycji Konkursu było ŻYCIE.

Podczas uroczystości Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch wręczyli statuetki wybranym Społecznikom w kategoriach: Szczególne Osiągnięcia w Pomocy Społecznej, Wydarzenie Roku i Przyjaciel Roku.

Laureaci Społecznika Roku 2017:

W kategorii: Szczególne Osiągnięcia w Pomocy Społecznej:

Barbara Daszuta – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze – za skuteczne pomaganie i inspirowanie innych do pomocy. Słuchowisko pt. „Basia, bez niej ani rusz!".

Marta Kowalczuk – Starszy pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach – za wiarę, zrozumienie i szansę dla najbardziej „pogubionego”. Opracowanie literackie – „Żyję i pomagam żyć”.

W kategorii: Przyjaciel Roku:

Izabela Piwkowska – gorzowska wolontariuszka Szlachetnej Paczki – za aktywną, bezinteresowną pomoc i zarażanie wolontariatem. Opracowanie literackie pt. „Jak pomaganie zmieniło moje życie?”. W kategorii: Wydarzenie Roku:

Michał Rymaszewski i Michał Sucharek – fizjoterapeuta i nauczyciel w-f w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – za dawanie szansy chorym dzieciom na zmianę życia na lepsze. Opracowanie literackie pt. „Szpital w Zaborze dla dzieci i młodzieży – szansa na zmianę życia na lepsze”. Stowarzyszenie Hospicjum Św. Wincentego a’Paulo w Słubicach – za wolontariat, towarzyszenie drugiemu człowiekowi. Reportaż pt. „Żyję i pomagam żyć”.

Data dodania artykułu: 2017-12-01
Autor artykułu: Lubuski UW
stat4u