SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,35 młodych naukowców z 40 mln złotych
Zgłoszone przez laureatów programu LIDER projekty to doskonały dowód na to, że młodzi polscy naukowcy mają wiedzę, umiejętności oraz chęć zmieniania otaczającego nas świat – mówił minister Jarosław Gowin, ogłaszając wyniki VIII edycji programu LIDER, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencję wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W wydarzeniu wziął udział również podsekretarz stanu w MNiSW Piotr Dardziński.

Nauka, która przynosi korzyści dla społeczeństwa – Opracowanie systemu automatycznego projektowania i wytwarzania protez w oparciu o techniki 3D, ekologicznego preparatu do intensyfikacji wzrostu i roślin uprawnych i leczniczych czy technologii wytwarzania kompozytów biodegradowalnych dla przemysłu motoryzacyjnego to jedynie przykłady z całej listy prac badawczych, których efekty zostaną spożytkowane z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki – podkreślił podczas gali wicepremier Jarosław Gowin.

Wiedza, kompetencje do tworzenia i zarządzania własnym zespołem naukowym, konkretny projekt badawczy – to niezbędne składowe wszystkich wniosków, które uzyskały wsparcie od NCBR. Dzięki niemu 35 młodych naukowców z całej Polski otrzyma w sumie prawie 40 mln zł na realizację swoich projektów badawczych.

LIDER wspiera młodych naukowców – Chcąc zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju polskim naukowcom, w szczególności młodej kadrze naukowej, razem ze wspólnotą akademicką przygotowaliśmy projekt Konstytucji dla Nauki. To reforma inna niż wszystkie: to zmiany wynikające z postulatów zgłaszanych przez całe środowisko, w tym właśnie przez młodych naukowców, którzy coraz częściej będą stanowić o sile i znaczeniu polskiej nauki. To zmiany, które będą kształtować kolejne pokolenia polskiej elity naukowej – dodał minister Jarosław Gowin.

LIDER to program stworzony właśnie z myślą o młodych naukowcach. Jego celem jest poszerzenie ich kompetencji w samodzielnym planowaniu prac badawczych, których wyniki mogą mieć praktyczne zastosowanie i posiadają potencjał wdrożeniowy. Program ma także pomóc naukowcom w rozwijaniu umiejętności związanych z zarządzaniem własnym zespołem badawczym.

LIDER w liczbach Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi 1,2 miliona złotych, a kwota alokacji w konkursie to 40 mln złotych. Program adresowany jest do osób, które mają nie więcej niż 35 lat (chociaż są wyjątki od tej reguły), posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub lekarza medycyny bądź stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych.

Większość zgłoszonych w konkursie projektów obejmuje swoją tematyką nauki inżynieryjne i techniczne. W tegorocznej edycji stanowiły one 80 proc. badań, 17 proc. – zgłoszonych projektów dotyczyło nauk przyrodniczych, a 10 proc. nauk medycznych i o zdrowiu.

W styczniu rusza kolejna edycja konkursu Dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski podczas gali rozdania nagród ogłosił start dziewiątej edycji programu LIDER. Budżet kolejnego konkursu będzie wyższy niż do tej pory - i wyniesie 60 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał od 15 stycznia do 15 marca 2018 roku.

Data dodania artykułu: 2017-12-07
Autor artykułu: mat. prasowe MNiSW
stat4u