SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Odznaczenia państwowe wręczone w MUW
W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wicewojewoda Artur Standowicz wręczył odznaczenia państwowe i resortowe, w tym: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, trzynaście Brązowych Krzyży Zasługi, Medal Złoty za Długoletnią Służbę, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę i Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Uczestnikiem wręczenia osiemnastu odznaczeń był Poseł RP Marek Jakubiak. Wicewojewoda Artur Standowicz przywitał gości, dziękując wszystkim odznaczonym i przybyłym na uroczystość za obecność. Pogratulował także uhonorowanym.

Złoty Krzyż Zasługi otrzymała:

Joanna Halina Filipowicz – od lat sześćdziesiątych związana zawodowo z lotnictwem. Prowadziła aktywną działalność na rzecz Organizacji Rodzin Wojskowych. Jest członkinią Zarządu Stowarzyszenia Lotników Polskich. Organizuje spotkania edukacyjne z młodzieżą.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał:

Stanisław Kordalski – Członek Honorowy Automobilklubu Radomskiego. Przewodniczący Koła Automobilklubu Radomskiego w Stalowej Woli. Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali:

Julian Borkowski – członek Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Pracuje w Muzeum Warszawy. Pełni społecznie funkcję Kierownika Archiwum Stowarzyszenia Szarych Szeregów, obecnie przy Muzeum Harcerstwa.

Dariusz Ciesielski – pracuje w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego jako muzyk oboista, jest także Kierownikiem Biura Koncertowego. Jest współpomysłodawcą nowatorskiego projektu muzycznego „Wędrówki po Pięciolinii", wyróżnionego w 2015 roku Nagrodą Prezydenta Miasta Płocka.

Artur Dziwirek – członek Automobilklubu Radomskiego, z którym jest związany zawodowo i w którego władzach zasiada. Działa w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Motorowego w Warszawie. Jest także Przewodniczącym Koła Samochodów Markowych Automobilklubu Radomskiego. Członek Komisji Sportów Motorowych – Sekcji Organizacji Imprez Sportowych. Działa jako sędzia sportu kartingowego stopnia państwowego oraz sportu samochodowego stopnia okręgowego.

Olga Łosakiewicz-Marcyniak – zatrudniona w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego na stanowisku muzyka orkiestrowego – wiolonczelistki. Otrzymała w 2005 roku dyplom z wyróżnieniem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w klasie wiolonczeli u profesorów Kazimierza Michalika oraz Andrzeja Bauera. Głównym nurtem jej działalności artystycznej jest kameralistyka. Współpracuje ze Sceną Kameralną i Sceną Studio Teatru Narodowego w Warszawie, Teatrem na Woli im. T. Łomnickiego oraz Teatrem Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Płocku, nagrywając muzykę do spektakli.

Janusz Mieczysław Mierzejewski – od dwudziestu pięciu lat aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej w gminie Liw na Mazowszu. Był radnym w kilku kadencjach. Pełnił także funkcję radnego Rady Powiatu Węgrowskiego. Irmina Ochenkowska – absolwentka studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej, przedsiębiorca.

Marcin Bartłomiej Sochoń – por. Wojska Polskiego, działacz na rzecz historii Polski; wiceprezes Stowarzyszenia Wizna 1939. Założyciel oddziału Związku Strzeleckiego (Jednostka Strzelecka 1939 im. kpt. Stanisława Brykalskiego). Dwukrotnie brał udział jako wolontariusz w poszukiwaniach mogił żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w rejonie miejscowości Tynne Kresach. Przyczynił się do odnalezienia w maju 2015 r. miejsca rozstrzelania żołnierzy 4. kompanii baonu fortecznego „Sarny”.

Małgorzata Stanisława Stankiewicz – Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Orionistów w Warszawie, Wiceprezes Fundacji „Honor Ojczyzna” im. mjr Władysława Raginisa. Jest wieloletnią instruktor ZHP – w stopniu podharcmistrza. Organizuje obozy harcerskie, była członkiem Komendy Hufca w Tłuszczu. Współpracuje z chórem Lux Mea, który bierze udział w lokalnych uroczystościach patriotycznych. Założyła społeczny zespół wokalny. Inicjuje akcje o tematyce historycznej – angażując swoich wychowanków do udziału w uroczystościach upamiętniających bitwę pod Wizną z 1939 r. i uroczystościach rocznicowych na Reducie Ordona.

Adam Tomasz Strąk – sprawował funkcję radnego Rady Gminy w Liwie na Mazowszu od 1994 roku. Pełni również inne funkcje społeczne w gminie, działając na rzecz jej rozwoju.

Tomasz Suwalski – wolontariusz Automobilklubu Radomskiego, organizuje rajdy samochodowe.

Jadwiga Wacławska – od ponad dwudziestu lat związana z Automobilklubem Radomskim. Aktywnie uczestniczy w organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów kartingowych. Pełni funkcję Kierownika Komisji Nagród, spikera zawodów.

Maciej Wyczółkowski – przedsiębiorca, jest członkiem Stowarzyszenia Wizna 1939, gdzie co roku pomaga w organizacji uroczystości w rocznicę bitwy pod Wizną. Brał udział w ekspedycjach poszukiwawczych w rejonie Tynnego na dawnych Kresach Rzeczypospolitej na Ukrainie, mających na celu odnalezienie mogił żołnierzy kompanii „Sarny”. W wyniku tych prac w maju 2016 r. zidentyfikowano miejsce mordu dokonanego na polskich żołnierzach po agresji Związku Sowieckiego.

Michał Zawadzki – pracownik Płockiej Orkiestr Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego na stanowisku muzyka orkiestrowego perkusisty. Ponadto jest Dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku oraz Dyrektorem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku. Współpracuje z Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, jest współzałożycielem płockiego zespołu Mazak. Prowadzi działalność non-profit, m.in. zasiada w jury I Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Indywidualności Muzycznych im. Tadeusza Paciorkiewicza w Sierpcu.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymała:

Małgorzata Iwona Niewczas – zawodowo związana z obszarem pielęgniarstwa ratunkowego, pracuje w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymał:

Krzysztof Fałdowski – innowator, zatrudniony w przemyśle browarniczym, przyczynia się do rozwoju marek regionalnych.

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymała:

Dorota Maria Cichor – pracuje w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego na stanowisku muzyka solisty. Wyróżniona nagrodą za swoją pracę. Współpracuje ponadto z wieloma orkiestrami. Jest zaangażowana w animację kultury muzycznej w regionie, uczestniczy w aktywności Towarzystwa Miłośników Ziemi Gostynińskiej.

Data dodania artykułu: 2017-12-11
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u