SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK
W siedzibie Trybunału Konstytucyjnego odbyło się w poniedziałek doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK podsumowujące rok działalności tego konstytucyjnego organu. Udział w uroczystości wziął prezydent Andrzej Duda. Prezydium Sejmu reprezentował wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński.

Prezydent podziękował członkom Trybunału za „powrót do normalności”. Jak podkreślał, ani on jako prezydent, ani inni uczciwi ludzie nie mogli się zgodzić na decyzje poprzedniego obozu rządzącego ws. Trybunału. Andrzej Duda dodał, że tuż przed wyborami w 2015 r. rozpoczęły się gwałtowne prace nad ustawą o TK. Chodziło o to, by wszyscy sędziowie TK byli wybrani przez jeden obóz polityczny. Prezydent podkreślił również, że TK jest bardzo ważny dla obywateli i orzeczenia, które wydaje mają ogromne znaczenie dla życia Polaków. - Trybunał wydaje wyroki, w których - w moim przekonaniu - dobro wspólne jest uwzględniane. Przyjmuję takie orzeczenia jako człowiek, jako obywatel, ale także jako prawnik z wielką satysfakcją - powiedział Andrzej Duda.

Informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa TK w ubiegłym roku przedstawiła prezes Trybunału Julia Przyłębska. Podsumowała ona prace sędziów w 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego podkreśliła też, że w momencie, gdy trwa debata o zmianach w wymiarze sprawiedliwości wszyscy powinni pamiętać, że władza jest sprawowana w imieniu Narodu. - Nie wydajemy wyroków we własnym imieniu, a w imieniu Rzeczpospolitej - powiedziała Julia Przyłębska.

Na uroczystości byli także obecni posłowie: Stanisław Piotrowicz, Szymon Sękowski vel Sęk, Arkadiusz Mularczyk, Joanna Lichocka, Izabela Kloc i Ewa Tomaszewska

Data dodania artykułu: 2017-12-12
Autor artykułu: sejm.gov.pl
stat4u