SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Betlejemskie Światło Pokoju w Ministerstwie Sprawiedliwości
Harcerze Związku Harcerstwa Polskiego przekazali dzisiaj (21 grudnia) betlejemski płomień na ręce Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.

Tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju przyświeca hasło „W Tobie jest światło”. Harcerze życzyli wszystkim uczestnikom uroczystości w Ministerstwie Sprawiedliwości, by nieśli to światło w sobie i przekazywali jako symbol pokoju i nadziei.

– Życzę, by święta Bożego Narodzenia, kojarzone z miłością i wielką nadzieją, bardzo ważne dla ludzi żywej wiary, były również wielkim przeżyciem związanym z naszą piękną polską tradycją. Ta tradycja stanowi o naszej tożsamości, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak narodu i państwa – mówił minister Zbigniew Ziobro.

Uroczystości towarzyszyło śpiewanie kolęd.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących.

Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani wśród grona dzieci działających charytatywnie, odbierają Światło z roty Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

Na około tydzień przed świętami Bożego Narodzenia w Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Tradycyjnie przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Tego samego dnia trafia ono do Krakowa i Częstochowy, skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby za pomocą rąk harcerek i harcerzy dotrzeć do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światała Pokoju.

Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód do Rosji, na Litwę, Ukrainę i Białoruś, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

Data dodania artykułu: 2017-12-23
Autor artykułu: mat. prasowe MS
stat4u