SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wojewoda krytykuje RM Bydgoszczy
Bydgoscy radni głosami PO i SLD Lewica Razem zadecydowali 28 grudnia 2017 r. o przywróceniu poprzednich nazw dwóch ulic podległych tzw. ustawie dekomunizacyjnej.

Przyjmujemy tę decyzję jako niezrozumiałą, godzącą w dobre imię śp. Lecha Kaczyńskiego i śp. Bernarda Śliwińskiego, a także gloryfikującą ustrój totalitarny. Stało się to z wielką szkodą dla wizerunku miasta Bydgoszczy w Polsce i świecie.

Zaledwie kilkanaście godzin po wejściu w życie zarządzeń zastępczych Wojewody Mikołaja Bogdanowicza, radni przegłosowali uchwały przywracające poprzednie nazwy ulic: al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Bernarda Śliwińskiego na al. Planu 6-letniego i ul. Przodowników Pracy.

Nazwy te zostały uprzednio zaopiniowane przez Instytut Pamięci Narodowej jako symbolizujące ustrój totalitarny i tym samym przeznaczone do zmiany. Warto pamiętać, że tzw. ustawa dekomunizacyjna została przyjęta zdecydowaną większością głosów. Poparli ją zarówno parlamentarzyści ugrupowań rządzących, jak i opozycji, w tym również z naszego województwa. Tym bardziej wczorajsze decyzje mającej większość w Bydgoszczy koalicji PO-SLD budzą zdumienie i pytania o celowość tych działań.

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz w trybie postępowania nadzorczego wnikliwie przeanalizuje całą sytuację, a następnie podejmie przewidziane prawem działania.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, samorządowcy mieli ponad rok na dokonanie zmian. Rada Miasta Bydgoszczy nie wykonała w tym czasie zapisów ustawy i nie dokonała obowiązkowej tzw. dekomunizacji. 2 września 2017 r. ten obowiązek przejął wojewoda, który wydał jak dotąd 13 zarządzeń zastępczych na terenie miasta Bydgoszczy.

Data dodania artykułu: 2017-12-31
Autor artykułu: Kujawsko-Pomorski UW
stat4u