SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nowy ambulans dla szpitala w Staszowie
Wojewoda Agata Wojtyszek przekazała nowy ambulans typu C z wyposażeniem Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. W uroczystości wziął udział wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz oraz świętokrzyscy parlamentarzyści.

Ambulans został zakupiony ze środków dotacji celowej z budżetu wojewody przeznaczonej na zakupy inwestycyjne w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2017 roku. Pojazd jest nowocześnie wyposażony. Jest w niej m.in. defibrylator, krzesełko kardiologiczne, schodołaz i masażer do klatki piersiowej.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego, za zgodą Ministra Rozwoju i Finansów, w drodze przesunięć środków w budżecie wojewody udało się wyasygnować środki w kwocie 1.622.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie systemu ratownictwa medycznego w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Wojewoda - jako organ administracji rządowej, do którego kompetencji należy planowanie, organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad systemem ratownictwa medycznego - skorzystała z ustawowej możliwości dofinansowania nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego.

Dotacja na zakup ambulansu dla staszowskiego szpitala wyniosła 450 tys. zł.

Data dodania artykułu: 2018-01-05
Autor artykułu: Świętokrzyski UW
stat4u