SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Sytuacja w służbie zdrowia na terenie województwa opolskiego pod kontrolą
W związku sytuacją zaistniałą w ostatnich dniach w ochronie zdrowia związaną ze składanymi wypowiedzeniami przez lekarzy klauzuli „opt-out” oraz umów o pracę lub umów cywilno-prawnych oraz czasowym zaprzestaniu udzielania świadczeń m. in. na oddziale wewnętrznym Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie z inicjatywy Violetty Porowskiej, wicewojewody opolskiego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyło się spotkanie przedstawicieli wojewody oraz Narodowego Funduszu Zdrowia z dyrektorami 5 z 29 szpitali funkcjonujących na terenie województwa, w których wypowiedzenia umów miały miejsce.

Na liczbę (około) 250 rezydentów będących w trakcie specjalizacji klauzulę opt-out wypowiedziało 61 rezydentów. Spośród pozostałych lekarzy zatrudnionych w szpitalach województwa opolskiego klauzulę opt-out wypowiedziało 133 lekarzy. Stanowi to około 4 % lekarzy/etatów pracujących w szpitalach na terenie województwa opolskiego.

W trakcie spotkania ustalono, że w chwili obecnej dwa podmioty lecznicze wnioskują o zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych na oddziale wewnętrznym tj.; Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie – na okres trzech miesięcy, począwszy od dnia 23.12.2017 r., oraz Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku – na okres dwóch miesięcy, począwszy od dnia 05.01.2018 r.

Pacjenci zarówno z terenu powiatu oleskiego jak również z powiatu kluczborskiego mają zapewnione miejsca w pozostałych 16 oddziałach wewnętrznych na terenie naszego województwa. Tak więc czasowe zamknięcie tych 2 oddziałów wewnętrznych nie wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców województwa opolskiego. Pacjenci wymagający opieki są przyjmowani w sposób ciągły, bez zakłóceń, w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i Izbach przyjęć.

Dyrektorzy szpitali zapewnili wicewojewodę, że zostały podjęte intensywne działania mające na celu wznowienie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz niedopuszczenia do zaprzestania prowadzenia działalności na kolejnych oddziałach.

Służby wojewody prowadzą stały monitoring sytuacji w ochronie zdrowia na terenie woj. opolskiego i na bieżąco informują o niej Ministra Zdrowia.

Violetta Porowska w wywiadzie udzielonym po spotkaniu podkreśliła, że nie ma zagrożenia dla pacjentów, zaś opieka zdrowotna jest zabezpieczona.

Data dodania artykułu: 2018-01-17
Autor artykułu: Opolski UW
stat4u