SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,W lubelskim jest coraz bezpieczniej
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wziął udział w odprawie rocznej podsumowującej pracę policjantów lubelskiego garnizonu w 2017 roku. W naradzie uczestniczyli również przedstawiciele prokuratury i sądu, komendanci miejscy i powiatowi, komendanci komisariatów oraz kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Komendant wojewódzki policji insp. Robert Szewc omówił osiągnięcia lubelskich policjantów oraz poziom realizacji zadań, które przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego województwa. Wojewoda pogratulował wyników lubelskiej policji. Wyraził też zadowolenie z faktu, że woj. lubelskie jest w czołówce najbezpieczniejszych regionów w Polsce.

– 89 proc. Polaków uważa, że Polska jest krajem bezpiecznym, a 95 proc., że bezpieczne jest miejsce, gdzie mieszka. Wpływ na to mają również lubelscy policjanci, o których skuteczności i profesjonalizmie świadczą konkrety przytoczone w podsumowaniu odprawy przez panów komendantów. Dzięki efektom służby lubelskich policjantów województwo lubelskie jest jednym z najbezpieczniejszych w kraju – zauważył wojewoda Czarnek.

Spadek liczby przestępstw, w tym kryminalnych, coraz więcej ujawnianych przestępstw gospodarczych oraz wysoka wykrywalność sprawców – to najistotniejsze dane podsumowujące prace policjantów pionu kryminalnego. W 2017 roku liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych wyniosła 31.423. Wykrywalność ogółu przestępstw wyniosła 77,6%. Wskaźnik z minionego roku plasuje nas powyżej średniej krajowej, która wynosi 72,6%. Z ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych 19.090 stanowią przestępstwa kryminalne.

Duży spadek odnotowany został w grupie przestępstw uważanych powszechnie za szczególnie uciążliwe dla obywatela, z 9288 do 7607. Jest to grupa 7 wybranych przestępstw tj.: (uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy, samochodu, kradzież z włamaniem i uszkodzenie rzeczy). W ich wykrywalności woj. lubelskie zajmuje drugie miejsce w kraju.

Policjanci garnizonu lubelskiego zabezpieczył łącznie 540 kilogramów narkotyków, w 2016 było to 370 kg. W wyniku pracy policjantów zlikwidowanych zostało 140 plantacji konopi indyjskich. Warto przy tym wspomnieć, że w postępowaniach prowadzonych przez Policję zabezpieczyliśmy u podejrzanych mienie o wartości 23 693 244 zł.

Poprawił się także stan bezpieczeństwa na drogach Lubelszczyzny. Dzięki zaangażowaniu policjantów ruchu drogowego, był to kolejny już rok, w którym utrzymaliśmy tendencję spadkową dotyczącą liczby wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych. Ogółem w 2017 roku doszło do 1245 wypadków, a w 2016 r. było ich o 21 więcej. Na drogach naszego województwa zginęło 156 osób, rannych zostało 1438. To o 22 mniej ofiar śmiertelnych i 47 rannych niż w 2016. Niestety wzrosła liczba pieszych, którzy zginęli w wypadkach ( wzrost z 44 do 61).

Na zakończenie odprawy komendant wojewódzki poinformował, że rozkazem Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Siegieda, dotychczasowy komendant miejski policji w Chełmie powołany został na stanowisko pełniącego obowiązki zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie ds. logistyki.

Data dodania artykułu: 2018-01-21
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u