SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Seminarium branżowe dla pracodawców
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w seminarium branżowym dotyczącym zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. W dyskusji z przedstawicielami branży drogowej, budowlanej oraz inżynieryjno-instalacyjnej uczestniczyła również Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

Seminarium, które odbyło się 23 stycznia br. w Warszawie było ostatnim z zaplanowanych spotkań z przedstawicielami poszczególnych branż.

W trakcie 12 konferencji z udziałem pracodawców, dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli innych ministerstw odpowiedzialnych za daną dziedzinę szukaliśmy odpowiedzi na pytania w jakich branżach i zawodach powinniśmy uczyć młodych ludzi, jak najlepiej weryfikować ich wiedzę oraz umiejętności. Dyskutowaliśmy także o tym jakie pojawiają się główne problemy dotyczące funkcjonowania danej branży oraz jakie są jej potrzeby. Ważnym elementem spotkań były wspólne konsultacje projektów podstaw programowych kształcenia w zawodach.

– Otrzymaliśmy wiele uwag i praktycznych wskazówek do wypracowania konkretnych rozwiązań, dzięki którym odbudujemy szkolnictwo zawodowe i dostosujemy je do wyzwań współczesnej gospodarki – wskazała minister Anna Zalewska. – Rozwiązania wypracowane podczas seminariów branżowych będą miały odzwierciedlenie w przepisach prawa, w tym prawa oświatowego, a także formule egzaminów zawodowych, które napiszą z nami pracodawcy – dodała szefowa MEN.

Przedstawiciele szkół prowadzących kształcenie zawodowe wskazali gotowość udziału w konsultacjach nad zmianami w kształceniu zawodowym. Wynikiem tego jest powołana przy MEN Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych. Pracodawcy zasygnalizowali potrzebę większej otwartości samorządu terytorialnego na współpracę szkół z biznesem. W odpowiedzi na ten postulat MEN zorganizuje 6 kwietnia Kongres Powiatów o szkolnictwie zawodowym, podczas którego przedstawimy zmiany w kształceniu zawodowym.

– Polska gospodarka potrzebuje nowoczesnych kadr. Pracodawcy rozumieją, że ważniejsze od inwestycji w technologię jest inwestowanie w człowieka. Społeczna rola biznesu jest coraz bardziej widoczna – mówiła wiceminister edukacji Marzena Machałek. – Musimy zachęcać młodych ludzi i ich rodziców, aby wybierali szkoły dające nie tylko wykształcenie, ale też konkretny zawód. Szkolnictwo zawodowe daje wiele możliwości rozwoju – dodała wiceszefowa MEN.

Pracodawcy prosili również o możliwość udziału w procesie kształcenia zawodowego, zwłaszcza w realizacji praktycznej nauki zawodu. W odpowiedzi na prośbę ministra edukacji w każdym kuratorium oświaty został powołany Koordynator ds. kształcenia zawodowego. Zadaniem koordynatora będzie wspieranie pracodawców w nawiązywaniu współpracy ze szkołami.

Szczegółowe wnioski, propozycje uczestników seminariów z podziałem na poszczególne branże przedstawimy 30 stycznia br. podczas spotkania podsumowującego projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum Partnerów Społecznych” w kontekście zmian branżowych w kształceniu zawodowym.

Seminaria zorganizowane przez MEN we współpracy z innymi instytucjami były adresowane do pracodawców i przedstawicieli następujących branż:

1) fryzjersko-kosmetycznej oraz artystyczno-medialnej,
2) skórzano-obuwniczej oraz włókienniczo-odzieżowej,
3) transportowo-spedycyjno-logistycznej,
4) ekonomiczno-administracyjno-biurowej oraz poligraficzno-fotograficzno-reklamowej,
5) leśno-ogrodniczej oraz rolno-hodowlanej,
6) drzewno-meblarskiej oraz chemiczno-ceramiczno-szklarskiej,
7) ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa,
8) hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz spożywczej,
9) teleinformatycznej oraz elektryczno-elektronicznej i energetycznej,
10) mechanicznej oraz motoryzacyjnej,
11) górniczo-wiertniczej oraz hutniczo-odlewniczej,
12) drogowej, budowlanej oraz inżynieryjno-instalacyjnej.

Organizatorem spotkań było Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Instytutem Badań Edukacyjnych.

Data dodania artykułu: 2018-01-24
Autor artykułu: mat. prasowe MEN
stat4u