SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,O bezpieczeństwie na obwodnicy Trójmiasta
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich spotkał się 25 stycznia 2018 r. z insp. Jarosławem Rzymkowskim, komendantem wojewódzkim Policji oraz dyrektorem gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Radosławem Kantakiem.

Była to kontynuacja wczorajszych rozmów, które odbyły się w siedzibie KWP. Przedstawiono wyniki wstępnej analizy oraz omawiano metody i możliwe do podjęcia czynności, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa na trójmiejskiej obwodnicy oraz płynność ruchu pojazdów.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - z inicjatywy wojewody Dariusza Drelicha - podjęła działania zmierzające do zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych oraz zapewnienia płynności ruchu pojazdów, a co za tym idzie wzrostu poziomu bezpieczeństwa na trójmiejskiej obwodnicy.

Natężenie ruchu na tej arterii stale rośnie. W okresie wakacyjnym, w ciągu jednego dnia przejeżdża nią ponad 100 tysięcy pojazdów. Główne „grzechy” popełniane przez kierowców to: - nadmierna prędkość, niedostosowana do warunków ruchu - niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - nieprawidłowa zmiana pasa ruchu

W połowie stycznia br., policjanci ruchu drogowego pilotażowo diagnozowali zachowania kierowców na drodze S6 mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Funkcjonariusze skontrolowali wiele pojazdów i zanotowali znaczącą liczbę popełnionych wykroczeń. W głównej mierze były to przekroczenia dozwolonej prędkości oraz korzystanie z telefonu podczas jazdy. Aktualnie opracowywane są wnioski co do dalszych działań.

Data dodania artykułu: 2018-01-30
Autor artykułu: Pomorski UW
stat4u