SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Laureaci konkursu na artykuł popularnonaukowy „Forum Akademickiego” nagrodzeni
Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze – to słowa Alberta Einsteina, które przyświecały laureatom konkursu „Forum Akademickiego” na artykuł popularnonaukowy. Wiceminister Sebastian Skuza wręczył dyplomy zwycięzcom XIII edycji konkursu „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”, którego patronem honorowym jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Artykuł popularnonaukowy opisujący własne badania naukowe Uczestnicy konkursu mieli za zadanie napisać artykuł, który w przystępny sposób spopularyzuje prowadzone przez nich badania naukowe. Konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35. roku życia, są pracownikami naukowymi uczelni i instytutów badawczych albo doktorantami.

Interdyscyplinarność i poszukiwania na pograniczach dyscyplin i dziedzin wiedzy - Prace laureatów i wielu uczestników konkursu, pokazują, że istotną cechą badań naukowych stała się interdyscyplinarność, poszukiwania na pograniczach dyscyplin i dziedzin wiedzy, wspólne stawianie podstawowych pytań, stosowanie wspólnie wypracowanych metod – powiedziała przewodnicząca jury, red. Magdalena Bajer.

To właśnie interdyscyplinarność, umiędzynarodowienie szkolnictwa, zintensyfikowanie współpracy nauki i biznesu i stworzenie nowych ścieżek kariery naukowej i dydaktycznej stanowią najważniejsze założenia I filaru zmian systemowych w nauce i szkolnictwie wyższym, które wprowadza Konstytucji dla Nauki.

Laureaci konkursu I nagrodę w konkursie zdobyła Katarzyna Pańczyk (z Akademii Pomorskaiej w Słupsku), II nagrodę – Magdalena Kłodowska (z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie), a nagrodę III – Dominik Szulc (z Instytutu Historii im. T. Manteuffla PAN w Warszawie).

Wyróżnieni zostali: Edyta Charzyńska (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Olga Kielak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Aksel Kobiałka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) oraz Tomasz Skawiński (Uniwersytet Wrocławski).

Więcej informacji: forumakademickie.pl.

Stypendia MNiSW dla utalentowanych badaczy - Mam nadzieję, że znajdą się Państwo również wśród laureatów ministerialnego konkursu o stypendia dla wybitnych młodych badaczy – powiedział wiceminister Sebastian Skuza, gratulując nagrodzonym.

Stypendia MNiSW są dedykowane młodym badaczom zatrudnionym w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze i są przyznawane maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski przyjmowane są co roku od 2 stycznia do 31 marca.

Data dodania artykułu: 2018-02-10
Autor artykułu: mat. prasowe MNiSW
stat4u