SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,78. rocznica Pierwszej Masowej Zsyłki na Sybir w Ziębicach
Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński wziął udział w obchodach 78. rocznicy Pierwszej Masowej Zsyłki na Sybir w Ziębicach. Wicewojewoda Dolnośląski, w imieniu Prezydenta RP, wręczył Krzyż Zesłańców Sybiru.
Odznaczenie zostało ustanowione w 2003 r. jako wyraz narodowej pamięci o obywatelach polskich deportowanych w latach 1939-1956 na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji, w hołdzie dla ich męczeństwa oraz wierności ideałom wolności i niepodległości.

Data dodania artykułu: 2018-02-10
Autor artykułu: Dolnośląski UW
stat4u