SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Centrum Symulacji Medycznych w Łodzi otwarte!
W uroczystości otwarcia Centrum Symulacji Medycznych Centrum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wziął udział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk. Centra Symulacji Medycznych to nowoczesne jednostki dydaktyczne powstające przy uczelniach medycznych. Dzięki nim w trakcie zajęć studenci będą robić to samo, co w prawdziwych warunkach. Jedyna różnica polega na tym, że mają do czynienia z interaktywnymi fantomami, a nie z pacjentami.

W Centrum Symulacji Medycznych Centrum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – zlokalizowanego na poziomie 12 i 13 budynku A-1 Centrum Kliczniczno-Dydaktycznego w Łodzi - studenci mogą ćwiczyć między innymi na 20 symulatorach wysokiej wierności np. kobiety rodzącej, noworodka, dorosłych i dzieci w różnym wieku. Ponadto znajduje się tam 130 fantomów do ćwiczenia resuscytacji krążeniowo–oddechowej, pielęgnacji, badania ginekologicznego oraz 230 trenażerów do ćwiczenia umiejętności technicznych–udrażniania dróg oddechowych, wykonywania badań i wkłuć. Studenci uczą się w 11 salach: szpitalnych oddziału ratunkowego, oddziału intensywnej terapii, blokach operacyjnych oraz salach porodowych. Centrum Symulacji Medycznych wyposażone jest ponadto w rzeczywistych rozmiarów symulator przedziału medycznego karetki ze strefą działań przed szpitalnych oraz modelem mieszkania. Znajduje się tam też strefa przedszpitalna do prowadzenia zajęć z medycyny pola walki i ratownictwa taktycznego na zajęciach Wydziału Wojskowo-Lekarskiego.

Nowo powstające Centrum Symulacji Medycznych ma za zadanie scentralizować nowe techniki edukacji medycznej, służące kształceniu i dokształcaniu studentów i absolwentów uczelni. W Centrum będą prowadzone zajęcia dydaktyczne oraz organizowane egzaminy kliniczne OSCE (standaryzowana ocena umiejętności w warunkach symulowanych).

Podczas ceremonii otwarcia wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk powiedział: - Gratuluję znakomitej inwestycji – jest to doskonałe uzupełnienie bazy dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego. Umożliwia ono praktyczną naukę zawodu na symulatorach, które oddają rzeczywistość – podkreślił wicewojewoda łódzki i dodał: - To jest możliwość zdobycia praktycznej wiedzy już na etapie studiów - rzecz niezmiennie cenna.

W uroczystości wzięli udział między innymi: Krzysztof Górski – zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, Małgorzata Zadrożna – Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, Paweł Szymański – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, prof. Ryszard Marciniak – prorektor ds. dydaktyki i kształcenia podyplomowego z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, doktor Rafał Majda – kanclerz Uniwersytetu Łódzkiego, doktor Paweł Czekalski – zastępca sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej

Data dodania artykułu: 2018-02-20
Autor artykułu: Łódzki UW
stat4u