SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych na Śląsku
Postulaty poprawy i wsparcia osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej przez powiatowe urzędy pracy oraz wskazanie zmian w prawie, które zachęcą zakłady pracy do zatrudniania niepełnosprawnych, stały się podstawą pisma skierowanego do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Przez uczestników dzisiejszej konferencji Społeczna rola biznesu w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, organizowanej pod honorowym patronatem Poseł na Sejm Ewy Malik oraz Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych obpon.org. Udział w konferencji wzięli: wicewojewoda śląski Mariusz Trepka, posłowie i senatorowie oraz pracodawcy osób niepełnosprawnych i przedstawiciele samorządu.

Przedstawienie społecznych aspektów włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy nakreśliło uczestnikom konferencji sposoby zatrudniania i działania zakładów zatrudniających obecnie niepełnosprawnych. Dane przedstawione z powiatowych urzędów pracy pokazywały stosunkowo mały procent osób aktywnych zawodowych w tej kategorii społecznej. Specjaliści konkludowali, że różne czynniki decydują o tej sytuacji i wskazywali przede wszystkim na wykształcenie, wiek i stopień niepełnosprawności. Wszyscy uczestnicy spotkania mówili o obawach osób niepełnosprawnych przed podjęciem pracy oraz obawach pracodawców – o charakterze społecznym i ekonomicznym. Na zakończenie konferencji przedstawiciel pracodawców wskazał na udogodnienia i propozycje zmian w prawie, które usprawniłyby działanie zakładów pracy chronionej i pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Konferencję podsumowała Poseł RP Ewa Malik propozycją skierowania do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listu ze wskazanymi problemami osób niepełnosprawnych oraz pracodawców ich zatrudniających. Mówiła o większej roli powiatowych urzędów pracy w przełamywaniu stereotypów i aktywnej pracy na rzecz podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez osoby niepełnosprawne.

Ogółem w Polsce osób niepełnosprawnych, w zależności od przyjętego kryterium, jest od 4,9 mln do 7,7 mln. W województwie śląskim wg wyliczeń GUS na 2016 rok było to 311 tysięcy osób. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w naszym województwie wynosił 16,7 %, a współczynnik aktywności zawodowej liczył 18,6 %.

Data dodania artykułu: 2018-02-22
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u