SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Podpisanie umów na pomoc pokrzywdzonym i świadkom przestępstw
Dziękuję za ciężką pracę i cierpliwość, bo doskonale Państwo wiedzą, z jak trudnymi ludzkimi problemami macie do czynienia w swojej codziennej pracy. Dziękuję za pomoc, która jest świadczona osobom faktycznie potrzebującym. Zdaję sobie sprawę, ile serca Państwo w to wkładają – powiedział Michał Woś Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości podczas uroczystego podpisania umów z organizacjami pozarządowymi.

Ministerstwo Sprawiedliwości przeznaczyło 35 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom przestępstw, ogłaszając otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych z całej Polski. Przeznaczone środki są ponad dwukrotnie wyższe, niż w roku ubiegłym – podkreślił Michał Woś. Oferty mogły składać wszystkie stowarzyszenia, fundacje, instytucje, czyli organizacje non-profit, które chcą nieść pomoc potrzebującym.

Celem Ministra Sprawiedliwości jest to, aby pomoc dla osób pokrzywdzonych i świadków przestępstw świadczona była w możliwie jak największej liczbie stałych Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwami i dotarła do jak największej liczby osób. W ciągu najbliższych lat bezpośrednia sieć pomocy powinna objąć nie tylko wielkie ośrodki, lecz także wszystkie miasta powiatowe.

W działalności organizacji wykorzystujących wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości na pomoc pokrzywdzonym istotna będzie współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości - sądami, prokuraturami i policją. Od 2018 r. jest ona obowiązkowa tak, by, pomoc - materialna, prawna, psychologiczna, medyczna i rehabilitacyjna sprawnie trafiała do osób jej potrzebujących. Świadkom przestępstw udzielana będzie pomoc psychologiczna.

Szczególną wagę Ministerstwo Sprawiedliwości przykłada do pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą domową, przede wszystkim dzieciom i kobietom. Powinna ona polegać m.in. na zapewnieniu pokrzywdzonym miejsc bezpiecznego pobytu.

Wiceminister sprawiedliwości zapowiedział, że jeszcze w tym roku będzie ogłoszony kolejny konkurs.

Data dodania artykułu: 2018-02-24
Autor artykułu: mat. prasowe MS
stat4u