SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Kryteria oceny pracy nauczycieli
W środę, 28 lutego br. minister Anna Zalewska wzięła udział w kolejnym posiedzeniu Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

W spotkaniu w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” uczestniczyła również wiceminister Marzenna Drab. Tematem środowych rozmów z przedstawicielami reprezentatywnych organizacji nauczycielskich związków zawodowych, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ministerstw były kwestie związane z pracami nad projektem rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

– Dziękuję członkom Zespołu za dobrą dyskusję o kryteriach oceny pracy nauczycieli. Czekamy na ostateczne opinie i wnioski. Projekt rozporządzenia w tej sprawie w połowie marca będziemy chcieli skierować do konsultacji publicznych – powiedziała szefowa MEN.

Członkowie Zespołu rozmawiali również o tematach i zagadnieniach, które będą przedmiotem dyskusji podczas następnych posiedzeń.

Data dodania artykułu: 2018-03-03
Autor artykułu: mat. prasowe MEN
stat4u