SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Uroczystość wręczenia promes dla małopolskich gmin w ramach Programu „Maluch+” 2018
Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wraz z wojewodą małopolskim Piotrem Ćwikiem wręczyli promesy w ramach Programu „Maluch+” na utworzenie nowych miejsc opieki przedstawicielom 14 małopolskich gmin: Nowy Wiśnicz, Czchów, Trzyciąż, Zakliczyn, Szczucin, Wojnicz, Niepołomice, Gmina Miejska Kraków, Gorlice, Liszki, Szerzyny, Tomice, Chełmek oraz Wolbrom. Uroczystość odbyła się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

O programie „Maluch+” wiele mówi się w mediach w kontekście założeń i celów, natomiast dzisiejsze spotkanie ma wymiar praktyczny. Są dzisiaj z nami przedstawiciele 14 małopolskich gmin, którzy odbierają promesy w ramach programu „Maluch+”. Oznacza to, że w kolejnych miejscowościach w Małopolsce powstaną nowe miejsca dla maluchów. To nie tylko inwestycja w infrastrukturę i ułatwienia dla rodziców, lecz przede wszystkim to inwestycja w przyszłość, w rodzinę i w Polskę – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

W 2017 roku dotacja dla Małopolski na utworzenie nowych bądź funkcjonowanie obecnych miejsc opieki nad dziećmi, przez podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wyniosła ponad 14 mln zł, natomiast w roku 2018 na realizację ww. zadań Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało podmiotom ponad 40 mln zł.

- Wsparcie rodziny jest działaniem priorytetowym dla rządu. Świadczy o tym m.in. to, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na edycję „Maluch +” 2018 największą pulę środków od początku funkcjonowania programu. W 2018 roku jest to 450 mln zł, czyli prawie o 300 mln więcej niż w roku ubiegłym. Warto również podkreślić, że po raz pierwszy w historii w 2018 roku, wszystkie podmioty, zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i podmioty prywatne, wnioskujące o dofinansowanie do utworzenia nowych miejsc opieki w ramach programu „Maluch+”, otrzymały dotację we wnioskowanej wysokości. Z tej perspektywy dzisiejsza uroczystość to przede wszystkim sukces polskiej rodziny – powiedział w czasie uroczystości minister Krzysztof Michałkiewicz.

Program „Maluch+” w szczególności wychodzi naprzeciw polskim rodzinom, które deklarują chęć posiadania większej liczby dzieci, jednocześnie apelując o pomoc w ich wychowaniu. Większa dostępność żłobków, klubów dziecięcych i instytucji dziennego opiekuna oraz zmniejszanie opłat za pobyt dzieci w ww. placówkach jest szansą dla młodych ludzi, którzy chcą łączyć życie zawodowe z rodzinnym.

- Program „Maluch +” jest bardzo ważnym komponentem polityki prorodzinnej. Już teraz możemy zauważyć pozytywny jego wpływ na godzenie ról zawodowych i społecznych. Dzięki niemu rodzice małych dzieci mogą pracować zawodowo, zostawiając w tym czasie swoje maluchy w bezpiecznym miejscu – podkreślił dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Jacek Kowalczyk.

„Maluch+” 2018 został podzielony na cztery moduły, z czego pierwszy dodatkowo na dwa mniejsze. Tak szerokie zaadresowanie Programem umożliwia podmiotom prywatnym oraz gminom pozyskanie funduszy zarówno na otworzenie nowych placówek, jak i na dofinansowanie funkcjonowania już istniejących.

- Nasza gmina również przyłączyła się do programu „Maluch+”. Nowe miejsca opieki nad maluchami to nie tylko ułatwienia dla rodziców, ale także szansa na rozwój naszej społeczności – powiedział burmistrz miasta i gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Tworzenie nowych instytucji opieki

W 2018 roku, w porównaniu do roku ubiegłego, znacznie zwiększyła się liczba podmiotów, które złożyły wnioski o dofinansowanie utworzenia nowych miejsc opieki przeznaczonych dla dzieci do lat 3. Co ważne, zwiększyła się również łączna kwota dofinansowania.

W 2017 roku małopolskie gminy utworzyły 12 gminnych instytucji opieki, natomiast w roku 2018 zawnioskowały o środki na uruchomienie 14 kolejnych. Natomiast prywatni przedsiębiorcy z Małopolski w roku ubiegłym utworzyli 51 takich miejsc (w tym 2 we współpracy z uczelniami), a w 2018 roku złożono oferty, by otworzyć 81 nowych instytucji. W sumie w bieżącym w roku przyznano środki na utworzenie około trzykrotnie większej liczby miejsc (2 139) niż w roku 2017 (752).

Wsparcie funkcjonowania miejsc opieki

W ramach programu „Maluch +” w 2018 roku zwiększyła się również liczba dofinansowań z tytułu funkcjonowania instytucji opieki, w porównaniu z 2017 rokiem.

W Małopolsce w 2017 roku dofinansowano funkcjonowanie miejsc opieki w 39 gminnych instytucjach opieki, natomiast w 2018 roku zawnioskowano o środki dla 45 tego rodzaju podmiotów. Natomiast małopolscy prywatni przedsiębiorcy otrzymali w ubiegłym roku dofinansowanie na funkcjonowanie 195 instytucji opieki nad dzieckiem, a w 2018 roku zawnioskowali o środki na dofinansowanie funkcjonowania aż 268 instytucji. Dodatkowo, od 2018 roku przeznaczono zwiększone środki na dofinansowanie w 24 instytucjach miejsc dla dzieci niepełnosprawnych do 500 zł na miejsce.

Data dodania artykułu: 2018-03-05
Autor artykułu: Małopolski UW
stat4u