SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Edukacji Narodowej
Minister Anna Zalewska wręczyła dyplomy stypendystom Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017. Podczas środowej uroczystości, która odbyła się 7 marca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stypendia otrzymało ponad 80 uczniów.

– Dziękujemy wam nie tylko za wasze talenty, ale również za waszą pracę. To dla mnie wielki zaszczyt was dziś poznać. Dziękuję również nauczycielom i rodzicom, że wspierają was w rozwijaniu pasji i zainteresowań – powiedziała szefowa MEN zwracając się do wyróżnionych uczniów. – Trzeba mówić, że oprócz ambicji i zdolności jest cudowne normalne życie, są rodzice, przyjaciele, że trzeba być zwyczajnie szczęśliwym – dodała minister Anna Zalewska.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia edukacyjne. Rokrocznie wpływa do ministerstwa ok. 2 tysięcy wniosków o przyznanie stypendium (w 2017 r. było to 2225 wniosków). Wszystkie one dotyczyły uczniów mogących pochwalić się znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji, wielokrotnie sukcesami międzynarodowymi, głównie przez uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady międzynarodowej, a także olimpiady krajowej (przedmiotowej, zawodowej) zlecanej przez MEN.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej może być przyznane uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności laureatowi międzynarodowej olimpiady, laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju, laureatowi konkursu na pracę naukową organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe, a także uczniowi uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce i uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Kwota stypendium to 3 000 zł jednorazowej nagrody dla każdego ze stypendystów. Na wypłatę stypendiów w 2017 r. przeznaczono łączną kwotę 1 158 000,00 zł znajdującą się w budżecie zadaniowym MEN. W sumie stypendia Ministra Edukacji Narodowej otrzymało 386 uczniów z całej Polski.

W środowej uroczystości udział wzięli uczniowie – stypendyści, rodzice i opiekunowie oraz nauczyciele, a także kuratorzy oświaty.

Data dodania artykułu: 2018-03-08
Autor artykułu: mat. prasowe MEN
stat4u