SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Pieniądze dla powiatu ostrowickiego
Rządowe wsparcie w wysokości blisko 2,5 miliona złotych otrzymał powiat ostrowiecki. Promesę wręczyła wojewoda Agata Wojtyszek staroście Zbigniewowi Dudzie.

Przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pieniądze przeznaczone zostaną na prace związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi oraz przeciwdziałaniem tym zdarzeniom. Środki posłużą do wykonania zadania „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów - Krzczonowice - Przeuszyn w miejscowości Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej - etap II od km 0+322 do km 0+800”. Promesa opiewa na kwotę 2 469 160 zł.

Realizacja tego zadania doprowadzi do zabezpieczenia skarpy przed dalszymi procesami jej erozji i osuwania się, a także zabezpieczenia drogi powiatowej nr 0689T, rynku Ćmielowa, drogi wojewódzkiej nr 755 oraz domów mieszkalnych i pól uprawnych sąsiadujących ze skarpą osuwiska przed notorycznym zamulaniem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

Wojewoda Agata Wojtyszek poinformowała także o oszczędnościach, wynoszących ponad 2 miliony złotych, wynikających z wycofania się Gminy Łagów z realizacji zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Pieniądze te zostaną przeznaczone na dofinansowanie inwestycji w gminach Końskie, Skarżysko-Kamienna, Brody, Suchedniów oraz Piekoszów.

W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści.

Data dodania artykułu: 2018-03-14
Autor artykułu: Świętokrzyski UW
stat4u