SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Rusza rozbudowa i modernizacja przejścia granicznego w Dorohusku
W siedzibie lubelskiej Izby Administracji Skarbowej odbyło się spotkanie w sprawie modernizacji drogowego przejścia granicznego w Dorohusku. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służb i instytucji odpowiedzialnych za planowaną inwestycję a także wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

W trakcie spotkania zostały omówione zagadnienia dotyczące zakresu proponowanych zmian modernizacyjno-infrastrukturalnych oraz oczekiwanych w tym kontekście korzyści.

W ramach rozbudowy i modernizacji drogowego przejścia granicznego w Dorohusku planowana jest rozbudowa drogowego przejścia a także przebudowa części jezdnej płyty dla samochodów ciężarowych na kierunku wyjazdowym z Polski. Realizacja tego zadania przyczyni się do rozwoju gospodarczego terenów przygranicznych a konsekwencji całego województwa.

W ramach realizacji zadania „Rozbudowa drogowego przejścia granicznego – I etap, opracowanie dokumentacji projektowej” w 2018 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej w ramach środków z budżetu wojewody w kwocie 660 tys. zł. Następnie w latach 2019-2022 planuje się rozbudowę przejścia tj. wykonanie robót budowlano-montażowych, systemów słaboprądowych i ciągów komunikacyjnych. Łączny szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi ok. 80 497 tys. zł.

W ramach zadania pn. „Przebudowa części jezdnej płyty dla samochodów ciężarowych na kierunku wyjazdowym z RP etap I” w 2018 roku przewidziano do realizacji wykonanie przebudowy konstrukcji nawierzchni pod wiatą nad pasami odpraw, na powierzchni ok. 2 666 m2

Data dodania artykułu: 2018-03-16
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u