SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,29 mln zł z programu POWER dla Politechniki Gdańskiej
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu w ramach programu POWER 3.5. Nasza uczelnia otrzyma prawie 29 mln zł dofinansowania na realizację projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”.

Projekt PG otrzymał jedno z najwyższych dofinansowań w kwocie 28 905 073,51 zł (koszty kwalifikowane wynoszą 29 799 045,08 zł). Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na studiach II i III stopnia, zwiększenie efektywności zarządzania Politechniką Gdańską oraz podniesienie kompetencji kadr.

– Dbałość o jak najwyższą jakość kształcenia i kompetencje kadr, a także efektywne zarządzanie uczelnią to jedne z naszych priorytetów, dlatego bardzo cieszymy się z pozytywnej oceny naszego wniosku i otrzymania dofinansowania – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Prof. Janusz T. Cieśliński, prorektor ds. organizacji PG, kierownik projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”, dziękując wszystkim pracownikom uczelni zaangażowanym w to przedsięwzięcie, podkreśla, że prace nad przygotowaniem wniosku trwały od marca 2017.

W ramach projektu, do potrzeb społeczno-gospodarczych dostosowanych zostanie 20 kierunków studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim oraz uruchomiony zostanie nowy kierunek praktyczny. Z oferty tej będzie mogło skorzystać łącznie 1330 studentów.

Zrealizowane zostaną również interdyscyplinarne i międzynarodowe programy studiów doktoranckich dla 90 doktorantów z przewidzianym wyborem ścieżek rozwoju o profilu: dydaktycznym, naukowo-badawczym bądź przemysłowym.

Podniesione zostaną kompetencje kadr PG w zakresie: dydaktyki, umiejętności informatycznych i prezentacyjnych oraz atrakcyjności kształcenia. Natomiast kadry kierownicze i administracyjne podniosą swoje kompetencje zarządcze. Programem objętych zostanie 72 pracowników kadry dydaktycznej oraz 240 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej.

Jakość kształcenia i zarządzanie uczelnią zostaną udoskonalone przez jeszcze szersze niż dotychczas wprowadzenie narzędzi informatycznych. Dodatkowo planuje się wprowadzenie szeregu zmian i usprawnień organizacyjnych w obszarach mających wpływ na efektywność zarządzania uczelnią.

Data dodania artykułu: 2018-03-17
Autor artykułu: mat. prasowe PG
stat4u