SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,"Polityka wobec Ukrainy jest związana z polską racją stanu".
Od czasów "Solidarności" do dziś Polska zawsze wspierała europejskie aspiracje Ukrainy i niezmiennie zwracaliśmy uwagę Europie na jej wschodnie sąsiedztwo - powiedział Marek Kuchciński otwierając pierwszą sesje plenarną „Stowarzyszenie z Unią Europejską i co dalej?”, którą odbyła się w ramach XI Forum Europa - Ukraina w podrzeszowskiej Jasionce

Nasza polityka wobec Ukrainy nie jest tymczasowa, czy koniunkturalna. Jest związana z polską racja stanu - podkreślił Marszałek Sejmu, który objął wydarzenie honorowym patronatem.

Do stolicy Podkarpacia przybyli przedstawiciele parlamentów, administracji rządowej i samorządowej, a także biznesmeni i naukowcy z Europy Środkowo-Wschodniej by przedyskutować kwestie modernizacji i rozwoju potencjału Ukrainy oraz kierunek i tempo przeprowadzanych reform.

Marek Kuchciński zaznaczył, że namacalnym efektem działalności Polski na rzecz Ukrainy jest podpisanie umowy stowarzyszeniowej z UE, a także porozumienia o wolnym handlu oraz utworzenie ruchu bezwizowego. Ponadto wskazał, że kraje Europy Środkowej - w tym Polska i Ukraina - powinny trzymać się razem. - Mamy podobną mentalność, charakterystyczną dla tej części kontynentu, którą cechuje postawa tolerancji i bohaterstwa. W Polsce pracuje nawet dwa miliony obywateli Ukrainy. Jeżeli spojrzymy na sytuację w krajach Europy Zachodniej to tam imigracja niesie za sobą pewne kłopoty. U nas tego nie ma. Polacy i Ukraińcy potrafią się porozumieć, myśleć w podobnych kategoriach - stwierdził Marszałek Sejmu.

W dyskusji paneliści zwracali uwagę, iż Ukraina stoi przed wieloma wyzwaniami. Należą do nich m.in. nieprawidłowe funkcjonowanie instytucji publicznych, oraz potrzeba reform społecznych, zapewnienie stabilności podatkowej oraz konieczność prawidłowego przeprowadzenia procesu prywatyzacji. Według Marka Kuchcińskiego doświadczenie systemu komunistycznego, świadomość, że powinno się pielęgnować niezależność oraz budować silne podstawy gospodarcze i mentalne państw położonych w Europie środkowo-wschodniej pozwoli sprostać współczesnym wyzwaniom. - Silne państwa gwarantują, że będziemy ze sobą współpracować a to sprawi, że Europa Zachodnia będzie musiała liczyć się z naszym zdaniem - zaznaczył, przypominając, że kilka dni temu parlamenty pięciu państw podpisały wspólny protest i apel do parlamentów europejskich przeciwko inwestycji Nord Stream 2.

Mykoła Kniażycki, przewodniczący Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE - Ukraina, docenił aktywność marszałka Kuchcińskiego na rzecz regionu. – Dziękuje za inicjatywę i promocję projektu Europa Karpat. To jedyny europejski projekt, który uwzględnia Ukrainę. Polska w relacjach z Ukrainą ma okazję do wykazania potencjału bycia liderem w regionie - podkreślił. Uwzględniając perspektywę współpracy ponadnarodowej Jean-Pierre Froehly, reprezentujący Organizacje Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), ocenił, że UE nie jest abstrakcyjnym bytem, ale organizacją państw wokół wspólnych wartości. - Umowa stowarzyszeniowa to nic innego jak zaproszenie Ukrainy do projektu wartości, a także do procesu transformacji i zorganizowania się na nowo realizując zasady wolnego rynku i przebudowując społeczeństwo.

W panelu dyskusyjnym "Jak zbudować przyjazną granicę?” głos zabrała wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Według niej, pojęcie granicy polsko-ukraińskiej powinno zostać trwale zmienione. – Musimy łączyć historię z przeszłością, a nasza przyjazna granica powinna sprzyjać intensyfikacji kontaktów - zaznaczyła. Mimo, że sytuacja na granicy zewnętrznej Unii nie jest najlepsza z powodu niewystarczającej infrastruktury granicznej i komunikacyjnej, wicemarszałek pozostaje dobrej myśli. - Oczywiście istnieją problemy, ale jeśli tylko będziemy chcieli poradzimy sobie z nimi.

Podczas pierwszego dnia forum odbyły się dwa wydarzenia specjalne. Pierwszym była prezentacja filmu dokumentalnego „Braterstwo” w reżyserii Jerzego Lubacha, który przedstawia polsko-ukraiński sojusz wojskowy z 1920 roku. Drugim wydarzeniem była wieczorna wystawa „Więźniowie Kremla. Nieznane ofiary niezadeklarowanej wojny”.

Pierwszy dzień forum zakończyła gala, w czasie której reżyserzy Jerzy Hoffman i więzień rosyjskiego łagru Ołeh Sencow zostali uhonorowani Karpacką Nagrodę Wspólnych Wartości, którą wręczył Marszałek Sejmu. Nagrodą honorowane są osoby lub instytucje z państw karpackich, które swoimi działaniami przyczyniły się do krzewienia wspólnych europejskich wartości w Europie Środkowej i Wschodniej. Miały także wpływ na rozwój współpracy oraz porozumienia w regionie.

W I dniu Forum Europa - Ukraina uczestniczyli także posłowie: Andrzej Żmijan (panel: Nowy Jedwabny Szlak na mapie transkontynentalnych korytarzy transportowych), Krystyna Skowrońska (Reformy w systemie ochrony zdrowia. Jak zapewnić ich sukces?), Bogdan Rzońca (Współpraca państw Trójmorza. Czy Ukraina pozostanie na uboczu?), Wojciech Bakun i Józef Lassota (Ukraińcy w krajach Europy. Nauka, praca, gospodarka), Piotr Naimski (Jak złamać dominację rosyjskich dostawców? Zmiany na rynku gazu w Europie Środkowej i Wschodniej), Elżbieta Zielińska (Czy straciliśmy obiektywne dziennikarstwo?), Andrzej Szlachta (Czy można oddzielić biznes od polityki? Doświadczenie państw Europy Środkowej i Wschodniej).

Data dodania artykułu: 2018-03-17
Autor artykułu: sejm.gov.pl
stat4u