SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Kolejny herb w wielkim refektarzu lidzbarskiego zamku
W Lidzbarku Warmińskim uroczyście odsłonięto herb arcybiskupa metropolity warmińskiego Józefa Górzyńskiego. Został umieszczony w wielkim refektarzu lidzbarskiego zamku przez wieki będącego siedzibą biskupów warmińskich

W uroczystości związanej z tym wydarzeniem uczestniczył wojewoda Artur Chojecki. Udział wzięli w niej również duchowni, władze województwa, miasta i powiatu lidzbarskiego i muzealnicy z Muzeum Warmii i Mazur. Wśród gości znaleźli się też kardynał Kazimierz Nycz - metropolita warszawski, zwierzchnicy archidiecezji białostockiej i diecezji łomżyńskiej, biskupi archidiecezji warmińskiej oraz przyjaciele arcybiskupa Górzyńskiego.

Podczas uroczystości dyrektor Muzeum Warmii i Mazur przedstawił historię lidzbarskiego zamku, pocztu heraldycznego w wielkim refektarzu oraz najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych mieszkańców zamku, między innymi Ignacego Krasickiego i Stanisława Hozjusza.

Odsłonięcia herbu i jego poświęcenia dokonał osobiście abp Józef Górzyński.

W swoich najśmielszych oczekiwaniach, nie przypuszczałem, że będę miał możliwość przeżywania takiej chwili, włączania się w taki znakomity szereg wielkich postaci nie tylko kościoła katolickiego, ale i historii naszego kraju - powiedział podczas uroczystości abp Józef Górzyński. Kiedyś, będąc w tym zamku jako dziecko, oglądając z podziwem te ślady historii, które udało się szczęśliwie przechować, nie przypuszczałem, że kiedyś będę mógł tutaj przeczytać moje nazwisko. Tego się nie da wyrazić. Bardzo dziękuję za to, że ta idea, aby połączyć historię ze współczesnością, znajduje kontynuatorów we władzach regionu i Muzeum Warmii i Mazur.

Arcybiskup Józef Górzyński podkreślił również, że symbolika umieszczonego w wielkim refektarzu herbu nie jest przypadkowa. Krzyż stoi tu na szczycie, z niego wypływa siedem źródeł czyli siedem sakramentów – darów nowego życia. Znakiem nowego życia jest cyfra 8 – osiem gwiazd. Ta symbolika zawiera to, co jest wyrażone w zdaniu z konstytucji o liturgii Soboru Watykańskiego II, że to liturgia jest źródłem i szczytem działalności kościoła – wyjaśnił arcybiskup Górzyński.

Herbarz Biskupów zawiera już 52 herby. Poczet herbowy biskupów warmińskich umieszczony pod sklepieniem pochodzi z czasów Jana Stefana Wydżgi (1659–1679); pozostałe herby domalowano w 1930 roku.

Obecnie wielki refektarz to sala sześcioprzęsłowa o długości 27 metrów i szerokości 9 metrów, zdobiona fryzem heraldycznym z herbami biskupów warmińskich od Anzelma do arcybiskupa Górzyńskiego. Ten ostatni herb jest dziełem Anny Szymańskiej, konserwator dzieł sztuki w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. To drugi z namalowanych przez nią herbów biskupów warmińskich. Jej autorstwa jest też herb abpa Wojciecha Ziemby.

Data dodania artykułu: 2018-03-23
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UWstat4u