SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Mazowieckie spotkania z sołtysami
W ramach wydarzeń organizowanych z okazji Dnia Sołtysa przez Wicemarszałek Senatu RP Marię Koc, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera spotkał się z sołtysami z powiatu węgrowskiego, a Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski z powiatu garwolińskiego

- W Rządowym Programie na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej dla mazowieckich samorządów przewidziano prawie 48 mln zł. To szansa na poprawę lokalnej infrastruktury, a poprzez to poprawę bezpieczeństwa mieszkańców województwa. Liczę na Państwa zaangażowanie i współpracę w tym obszarze - powiedział Wojewoda, Zdzisław Sipiera.

W trakcie spotkania Wojewoda zapowiedział także podpisanie decyzji o dofinansowaniu budowy Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Węgrowie. Realizacja tej inwestycji będzie możliwa dzięki „Programowi modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. W ramach programu na ten cel przeznaczono ponad 13 mln zł, z czego prawie 5 mln zł to środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Zakończenie robót planowane jest na wrzesień 2020 r.

Wśród uczestników wydarzenia byli m.in.: Maria Koc Wicemarszałek Senatu RP, parlamentarzyści: Daniel Milewski i Grzegorz Woźniak, Alicja Walecka Dyrektor Biura Wojewody, Marek Renik Kierownik Delegatury MUW w Siedlcach oraz Beata Tomanek Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Burmistrz Łochowa, Robert Gołaszewski oraz Wójt Gminy Liw Bogusław Szymański. W spotkaniu wzięli również udział dyrektor regionalnego ośrodka KRUS w Warszawie Joanna Bala oraz dyrektor oddziału MODR w Siedlcach Marek Furman.

Z kolei 19 marca br. Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski wziął udział w wydarzeniu zorganizowanym w Sobolewie. Do Gminnego Domu Kultury z okazji Dnia Sołtysa przybyło ponad 50 sołtysów. Zgromadzonym życzenia złożyli m.in.: Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, Poseł Grzegorz Woźniak, Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski, Wójt gminy Sobolew Andrzej Koszutski. Rozmowy z sołtysami pozwoliły na wymianę doświadczeń między samorządowcami, były także okazją do dyskusji o najważniejszych zadaniach stojących przed wykonującymi tę funkcję publiczną.

Data dodania artykułu: 2018-03-24
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u