SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,O bezpieczeństwie narodowym Polski
Wojewoda Lubuski objął honorowym patronatem VI Ogólnopolską Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo narodowe Polski, Zagrożenia i determinanty zmian”, której tematem były współczesne aspekty zagrożenia polityki bezpieczeństwa.

W spotkaniu współorganizowanym przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczyła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, która wraz z Wojewodą Lubuskim oraz Rektorem Akademii uroczyście otworzyła konferencję. Wykład inauguracyjny „Nowe pola nie-bezpieczeństwa państwa” wygłosił doradca Prezydenta RP prof. nadzw. dr hab. Andrzej Zybertowicz,

- W dzisiejszym, zglobalizowanym świecie zagrożenie występujące nawet daleko od naszego kraju, powinno być analizowane, ponieważ nigdy do końca nie wiadomo jaki będzie miało wpływ na bezpieczeństwo Polski. Dlatego potrzebne są rozmowy o bezpieczeństwie – podkreślił Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak dodając, że poczucie bezpieczeństwa jest ważne dla każdego pojedynczego człowieka.

- Bezpieczeństwo narodowe jest jednym z podstawowych priorytetów. To, że czujemy się bezpiecznie nie wynika samo z siebie. Nad bezpieczeństwem trzeba pracować, analizować, diagnozować i oceniać. Warto pamiętać, że wydatki na bezpieczeństwo w Polsce wynoszą 2% PKB – dodała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

- Jako wojewoda, odpowiedzialny za bezpieczeństwo w regionie, cieszę się, że Lubuszanie czują się bezpiecznie. Wymaga to jednak czujności, analizowania i słuchania potrzeb mieszkańców – podkreślił wojewoda Władysław Dajczak.

Tematami podejmowanymi podczas konferencji były m.in. wyzwania dla polityki bezpieczeństwa w zmieniającej się Europie, teoretyczny wymiar bezpieczeństwa europejskiego, problemy i środki zaradcze wobec cyberprzemocy w szkole.

Data dodania artykułu: 2018-03-26
Autor artykułu: Lubuski UW
stat4u